Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Is mestscheiding interessant voor uw bedrijf?

Donderdag 07 juli 2016

Steeds meer landbouwbedrijven kiezen ervoor om de mest te scheiden. Het voordeel is dat dikke fractie gemakkelijker en tegen relatief lagere kosten kan worden afgezet. Daarnaast gebruiken rundveebedrijven de dikke fractie als strooisel voor de ligboxen. Maar er moet ook goed gekeken worden naar de consequenties voor de bodemvruchtbaarheid.


De dikke fractie die wordt afgevoerd bevat verhoudingsgewijs veel meer fosfaat dan stikstof. Daarentegen bevat de dunne fractie die op het eigen bedrijf wordt aangewend relatief veel stikstof en veel minder fosfaat.


Het gevolg is, zeker bij bedrijven met een hoog aandeel grasland in het bouwplan, dat de hoeveelheid stikstof in de mest de beperkende factor wordt voor de hoeveelheid uit te rijden mest om binnen de gebruiksnormen te blijven. Daarentegen wordt de fosfaatgebruiksruimte niet geheel benut. De gewassen moeten het dus met minder fosfaat doen en de fosfaattoestand van de bodem loopt terug.


Andere consequentie van het gebruiken van de dunne fractie op eigen bedrijf is dat gerekend moet worden met een hogere werkingscoëfficiënt voor stikstof. Daardoor is er minder ruimte voor het gebruik van stikstofhoudende kunstmest.


Wilt u gaan mestscheiden? Zet dan eerst alle voor- en nadelen voor uw bedrijf op een rijtje, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Is mestscheiding interessant voor uw bedrijf?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief