Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Is mestscheiding interessant voor uw bedrijf?

Donderdag 07 juli 2016

Steeds meer landbouwbedrijven kiezen ervoor om de mest te scheiden. Het voordeel is dat dikke fractie gemakkelijker en tegen relatief lagere kosten kan worden afgezet. Daarnaast gebruiken rundveebedrijven de dikke fractie als strooisel voor de ligboxen. Maar er moet ook goed gekeken worden naar de consequenties voor de bodemvruchtbaarheid.


De dikke fractie die wordt afgevoerd bevat verhoudingsgewijs veel meer fosfaat dan stikstof. Daarentegen bevat de dunne fractie die op het eigen bedrijf wordt aangewend relatief veel stikstof en veel minder fosfaat.


Het gevolg is, zeker bij bedrijven met een hoog aandeel grasland in het bouwplan, dat de hoeveelheid stikstof in de mest de beperkende factor wordt voor de hoeveelheid uit te rijden mest om binnen de gebruiksnormen te blijven. Daarentegen wordt de fosfaatgebruiksruimte niet geheel benut. De gewassen moeten het dus met minder fosfaat doen en de fosfaattoestand van de bodem loopt terug.


Andere consequentie van het gebruiken van de dunne fractie op eigen bedrijf is dat gerekend moet worden met een hogere werkingscoëfficiënt voor stikstof. Daardoor is er minder ruimte voor het gebruik van stikstofhoudende kunstmest.


Wilt u gaan mestscheiden? Zet dan eerst alle voor- en nadelen voor uw bedrijf op een rijtje, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Is mestscheiding interessant voor uw bedrijf?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief