Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Jongere werknemers kampen vaker met psychische uitputting

Woensdag 14 november 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een opvallend lijstje gepubliceerd. In het lijstje wordt een opsomming gemaakt over werknemers, leeftijdklasse en burnout klachten. Wat blijkt? Het zijn de jongere werknemers die het meest te kampen hebben met burnout klachten.

Van de groep tussen 25 jaar en 35 jaar heeft bijna 1 op de 5 maandelijks te kampen met psychische vermoeidheid. Daarmee zijn ze koploper geworden en steken ze de werknemers tussen 55 jaar en 65 jaar naar de kroon. Ook bij 65 plussers met een baan, lijkt het burnout monster de kop op te steken. Want van 2,5% verdrievoudigen de burnoutklachten naar 7,5% van deze leeftijdsgroep. Op zijn minst opmerkelijk.

Voor werkgevers is het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling van deze psychische klachten. Immers in 1 op de 3 gevallen leiden burnout klachten tot een langdurig verzuim.

Hoewel het CBS niet ingaat op oorzaak en remedie, zijn er tal van onderzoeken die er wel wat uitspraken over doen. Enkele overeenkomstige zaken die daarin worden genoemd als advies naar werkgevers? Een prettige werksfeer waarin ook met regelmaat een compliment valt. Ruimte voor medewerkersontwikkeling. Luister naar de inbreng van medewerkers en betrek ze bij beslissingstrajecten. Geef vertrouwen. Zorg voor een gezonde en vitale werkomgeving. Uw werknemer vaart er wel bij!

 

 

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief