Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Donderdag 23 november 2017

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding per kalf. Volgens de overeenkomst kwam de bedrijfstoeslag, voor zover betrekking hebbend op de kalveren (de voormalige slachtpremie), toe aan de integratiehouder. In 2012 ontstond er echter een geschil tussen partijen over de afdracht van de bedrijfstoeslag over de jaren 2010 tot en met 2012.

De kalvermester stelde dat de steun is bedoeld om hem een redelijke levensstandaard te verzekeren. De bepaling in de overeenkomst over de overdracht van de bedrijfstoeslag is daarmee strijdig. De integratiehouder voldoet zelf niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bedrijfstoeslagregeling en is evenmin onderworpen aan de randvoorwaarden.

De rechtbank was het niet eens met de kalverhouder, waarna deze in hoger beroep ging. Alvorens zelf een uitspraak te doen, stelde het gerechtshof eerst vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Het Europese Hof oordeelde dat het er in de praktijk op neer komt dat de steun wordt afgetrokken van de prijs die de integratiehouder moet betalen voor de gemeste kalveren. Het integratiebedrijf kan niet worden aangemerkt als de echte begunstigde van die steun, wanneer de kalvermester daarvoor een tegenprestatie ontvangt. De overdracht van de steun waarop de kalvermester aanspraak kon maken, vond plaats in het kader van een samenstel van wederzijdse voordelen en verplichtingen waarover tussen de partijen was onderhandeld. Een dergelijke afdracht is niet in strijd met de doelstellingen van de inkomenssteun.

Het gerechtshof zal nog een uitspraak moeten doen. Gezien het antwoord van het Europese Hof op haar vragen, zal de kalverhouder aan het kortste eind trekken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief