Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Donderdag 23 november 2017

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding per kalf. Volgens de overeenkomst kwam de bedrijfstoeslag, voor zover betrekking hebbend op de kalveren (de voormalige slachtpremie), toe aan de integratiehouder. In 2012 ontstond er echter een geschil tussen partijen over de afdracht van de bedrijfstoeslag over de jaren 2010 tot en met 2012.

De kalvermester stelde dat de steun is bedoeld om hem een redelijke levensstandaard te verzekeren. De bepaling in de overeenkomst over de overdracht van de bedrijfstoeslag is daarmee strijdig. De integratiehouder voldoet zelf niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bedrijfstoeslagregeling en is evenmin onderworpen aan de randvoorwaarden.

De rechtbank was het niet eens met de kalverhouder, waarna deze in hoger beroep ging. Alvorens zelf een uitspraak te doen, stelde het gerechtshof eerst vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Het Europese Hof oordeelde dat het er in de praktijk op neer komt dat de steun wordt afgetrokken van de prijs die de integratiehouder moet betalen voor de gemeste kalveren. Het integratiebedrijf kan niet worden aangemerkt als de echte begunstigde van die steun, wanneer de kalvermester daarvoor een tegenprestatie ontvangt. De overdracht van de steun waarop de kalvermester aanspraak kon maken, vond plaats in het kader van een samenstel van wederzijdse voordelen en verplichtingen waarover tussen de partijen was onderhandeld. Een dergelijke afdracht is niet in strijd met de doelstellingen van de inkomenssteun.

Het gerechtshof zal nog een uitspraak moeten doen. Gezien het antwoord van het Europese Hof op haar vragen, zal de kalverhouder aan het kortste eind trekken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief