Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

Donderdag 23 november 2017

Een kalvermester sloot in 2008 een integratieovereenkomst af met een kalverintegratie voor het mesten van kalveren. Daarvoor kreeg hij een vaste vergoeding per kalf. Volgens de overeenkomst kwam de bedrijfstoeslag, voor zover betrekking hebbend op de kalveren (de voormalige slachtpremie), toe aan de integratiehouder. In 2012 ontstond er echter een geschil tussen partijen over de afdracht van de bedrijfstoeslag over de jaren 2010 tot en met 2012.

De kalvermester stelde dat de steun is bedoeld om hem een redelijke levensstandaard te verzekeren. De bepaling in de overeenkomst over de overdracht van de bedrijfstoeslag is daarmee strijdig. De integratiehouder voldoet zelf niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bedrijfstoeslagregeling en is evenmin onderworpen aan de randvoorwaarden.

De rechtbank was het niet eens met de kalverhouder, waarna deze in hoger beroep ging. Alvorens zelf een uitspraak te doen, stelde het gerechtshof eerst vragen aan het Europese Hof van Justitie.

Het Europese Hof oordeelde dat het er in de praktijk op neer komt dat de steun wordt afgetrokken van de prijs die de integratiehouder moet betalen voor de gemeste kalveren. Het integratiebedrijf kan niet worden aangemerkt als de echte begunstigde van die steun, wanneer de kalvermester daarvoor een tegenprestatie ontvangt. De overdracht van de steun waarop de kalvermester aanspraak kon maken, vond plaats in het kader van een samenstel van wederzijdse voordelen en verplichtingen waarover tussen de partijen was onderhandeld. Een dergelijke afdracht is niet in strijd met de doelstellingen van de inkomenssteun.

Het gerechtshof zal nog een uitspraak moeten doen. Gezien het antwoord van het Europese Hof op haar vragen, zal de kalverhouder aan het kortste eind trekken.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Kalvermester moet bedrijfstoeslag doorbetalen

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief