Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kilometeradministratie en nihilbijtelling

Woensdag 20 mei 2015

Werknemers die gedurende het jaar in een 0%-bijtelling auto gaan rijden moeten er aan denken een kilometeradministratie bij te houden om onder de bijtelling voor het eerste deel van het jaar uit te komen. Aan de bijtelling wordt alleen ontkomen als kan worden aangetoond dat gedurende het hele kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé is gereden.

In 2013 stelt een werkgever van 1 januari tot en met 5 juli een auto met 25%-bijtelling aan een werknemer ter beschikking. De werkgever laat de bijtelling privégebruik auto in deze periode achterwege, omdat de werknemer in het bezit is van een Verklaring geen privé gebruik auto.

De werknemer heeft tot en met 5 juli 2013 een rittenadministratie bijgehouden waaruit blijkt dat de auto niet privé is gebruikt. Vanaf 29 juli 2013 stelt de werkgever een auto met 0%-bijtelling ter beschikking. Gedurende de periode dat de auto met 0%-bijtelling ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer geen rittenadministratie meer bijgehouden. Nadat de werknemer het formulier ‘Wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto’ aan de inspecteur stuurt, trekt de inspecteur de verklaring in en legt een naheffingsaanslag loonheffingen op voor de periode dat de auto met 25%-bijtelling ter beschikking is gesteld. De werknemer is van mening dat de aanslag onrechtvaardig en onterecht is omdat hij van 1 januari tot en met 5 juli geen voordeel heeft gehad van de ter beschikking gestelde auto.

De rechtbank vindt dat de werknemer niet overtuigend heeft aangetoond dat hij met de hem ter beschikking gestelde auto’s op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dat de werknemer een sluitende kilometeradministratie heeft voor de eerste periode is daarvoor onvoldoende. De grens van 500 kilometer op kalenderjaarbasis wordt niet vastgesteld per personenauto, maar betreft het privégebruik van     alle, in dat jaar, ter beschikking gestelde personenauto’s.

Een bijtelling van 0% op het loon door de werkgever is niet gelijk te stellen aan het rijden met een eigen auto door de werknemer zonder enige bijtelling. De naheffingsaanslag is terecht en naar het juiste bedrag opgelegd.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief