Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kind als werknemer in bedrijf? Aantrekkelijk door fiscale voordelen.

Woensdag 20 april 2016

Als u overweegt om kinderen te laten meegenieten van uw zakelijk succes, kunt u ervoor kiezen om een zakelijke relatie aan te gaan en te profiteren van enkele fiscale voordelen. Dat kan op drie manieren; via een normale arbeidsovereenkomst, via een fictieve arbeidsovereenkomst en via een samenwerkingsovereenkomst. We zullen kort ingaan op de drie verschillende vormen.

In geval van een normale arbeidsovereenkomst gelden dezelfde voorwaarden als voor andere medewerkers. U bent verplicht om daadwerkelijk salaris uit te betalen en maandelijks een loonstrook te overleggen. Het voordeel is dat de loonkosten aan uw kind aftrekbaar zijn. Uw kind dient overigens wel loonbelasting te betalen. In de praktijk kan dit belastbare inkomen overigens aanzienlijk verlaagd worden door heffingskortingen. Door de arbeidsovereenkomst is uw kind automatisch verzekerd voor de verschillende werknemersverzekeringen en kan uw kind aanspraak maken op ziektewet of een werkloosheidswet-uitkering.

In het geval van een fictieve arbeidsovereenkomst, waarbij de familierelatie overheerst, dient uw kind ten minste 15 jaar oud te zijn. De loonbetaling aan uw kind is eveneens aftrekbaar. Als ouder wordt u echter door de belasting aangemerkt en aangeslagen als inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premies voor uw kind. Ook dient u de werkgeversheffing te voldoen. In geval van een fictieve dienstbetrekking is uw kind niet verzekerd voor de verschillende werknemersverzekeringen.

U kunt er ook voor kiezen om een ondernemersrelatie aan te gaan met uw kind. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een VOF. Het voordeel hiervan is dat u en uw kind recht heeft op voordelen in de vorm van zelfstandigen- en startersaftrek. In een gunstig geval kan ook de winst door tweeën worden verdeeld zodat u beiden kunt profiteren van belasting in een lagere schijf.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief