Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Knelgevallenregeling Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Woensdag 11 mei 2016

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei in werking getreden, die bepaalt dat melkveebedrijven een deel van de groei van het melkveefosfaatoverschot ten opzichte van 2014 moeten invullen met extra grond. De AMvB zal per 1 januari 2017 worden vervangen door een wet met dezelfde strekking. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft onlangs een knelgevallenregeling bekend gemaakt voor melkveebedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een ongewoon laag melkveefosfaatoverschot hadden.


Buitengewone omstandigheid
In de volgende situaties is sprake van een buitengewone omstandigheid:  • Het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan is lager door realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.

  • De productie van dierlijke meststoffen door melkvee was in kilogrammen fosfaat in 2014 minimaal 5% lager door:

  • dierziekten of ernstige diergezondheidsproblemen

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of

  • vernieling van de stal waar het melkvee werd gehouden (bijv. door brand).Aanmelden voor 1 april 2017
Een landbouwer die meent dat er sprake is van een situatie zoals hierboven beschreven, dient dat vóór 1 april 2017 aan te melden bij de RVO.nl. Daarvoor komt een formulier beschikbaar, waarop de volgende gegevens vermeld moeten worden:  • De werkelijke fosfaatproductie in 2014 op basis van de werkelijke omvang van de melkveestapel in 2014. De productie mag op basis van forfaits of BEX berekend worden.

  • De werkelijke fosfaatruimte in 2014 op basis van de werkelijke oppervlakte grond in gebruik bij het bedrijf in 2014;

  • De gecorrigeerde fosfaatproductie 2014 op basis van de gecorrigeerde omvang van de melkveestapel zoals deze zou zijn geweest zonder ziekte/overlijden van de landbouwer of dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen of vernieling van de stal. De gecorrigeerde fosfaatproductie wordt vastgesteld op basis van forfaits.

  • De gecorrigeerde fosfaatruimte 2014 op basis van de oppervlakte landbouwgrond in gebruik met aftrek van de tijdelijke grond in gebruik in 2014 in verband met de medewerking aan de realisatie van een natuurontwikkelingsproject of publieke infrastructuur waarbij sprake is van een bestemmingswisseling van landbouwgrond.De aanmelding moet onderbouwd worden met schriftelijke bewijsstukken, zoals medische verklaringen, verklaringen van veeartsen, verklaringen van de verzekeringsmaatschappij of documenten die deelname aan natuurontwikkelings- of infrastructuurprojecten bewijzen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Knelgevallenregeling Wet grondgebonden groei melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief