Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Knelgevallenregeling Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Woensdag 11 mei 2016

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei in werking getreden, die bepaalt dat melkveebedrijven een deel van de groei van het melkveefosfaatoverschot ten opzichte van 2014 moeten invullen met extra grond. De AMvB zal per 1 januari 2017 worden vervangen door een wet met dezelfde strekking. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft onlangs een knelgevallenregeling bekend gemaakt voor melkveebedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een ongewoon laag melkveefosfaatoverschot hadden.


Buitengewone omstandigheid
In de volgende situaties is sprake van een buitengewone omstandigheid:  • Het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan is lager door realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.

  • De productie van dierlijke meststoffen door melkvee was in kilogrammen fosfaat in 2014 minimaal 5% lager door:

  • dierziekten of ernstige diergezondheidsproblemen

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of

  • vernieling van de stal waar het melkvee werd gehouden (bijv. door brand).Aanmelden voor 1 april 2017
Een landbouwer die meent dat er sprake is van een situatie zoals hierboven beschreven, dient dat vóór 1 april 2017 aan te melden bij de RVO.nl. Daarvoor komt een formulier beschikbaar, waarop de volgende gegevens vermeld moeten worden:  • De werkelijke fosfaatproductie in 2014 op basis van de werkelijke omvang van de melkveestapel in 2014. De productie mag op basis van forfaits of BEX berekend worden.

  • De werkelijke fosfaatruimte in 2014 op basis van de werkelijke oppervlakte grond in gebruik bij het bedrijf in 2014;

  • De gecorrigeerde fosfaatproductie 2014 op basis van de gecorrigeerde omvang van de melkveestapel zoals deze zou zijn geweest zonder ziekte/overlijden van de landbouwer of dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen of vernieling van de stal. De gecorrigeerde fosfaatproductie wordt vastgesteld op basis van forfaits.

  • De gecorrigeerde fosfaatruimte 2014 op basis van de oppervlakte landbouwgrond in gebruik met aftrek van de tijdelijke grond in gebruik in 2014 in verband met de medewerking aan de realisatie van een natuurontwikkelingsproject of publieke infrastructuur waarbij sprake is van een bestemmingswisseling van landbouwgrond.De aanmelding moet onderbouwd worden met schriftelijke bewijsstukken, zoals medische verklaringen, verklaringen van veeartsen, verklaringen van de verzekeringsmaatschappij of documenten die deelname aan natuurontwikkelings- of infrastructuurprojecten bewijzen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Knelgevallenregeling Wet grondgebonden groei melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief