Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Knelgevallenregeling Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Woensdag 11 mei 2016

Per 1 januari 2016 is de AMvB grondgebonden groei in werking getreden, die bepaalt dat melkveebedrijven een deel van de groei van het melkveefosfaatoverschot ten opzichte van 2014 moeten invullen met extra grond. De AMvB zal per 1 januari 2017 worden vervangen door een wet met dezelfde strekking. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft onlangs een knelgevallenregeling bekend gemaakt voor melkveebedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een ongewoon laag melkveefosfaatoverschot hadden.


Buitengewone omstandigheid
In de volgende situaties is sprake van een buitengewone omstandigheid:  • Het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan is lager door realisatie van een natuurgebied of publieke infrastructuur.

  • De productie van dierlijke meststoffen door melkvee was in kilogrammen fosfaat in 2014 minimaal 5% lager door:

  • dierziekten of ernstige diergezondheidsproblemen

  • ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of

  • vernieling van de stal waar het melkvee werd gehouden (bijv. door brand).Aanmelden voor 1 april 2017
Een landbouwer die meent dat er sprake is van een situatie zoals hierboven beschreven, dient dat vóór 1 april 2017 aan te melden bij de RVO.nl. Daarvoor komt een formulier beschikbaar, waarop de volgende gegevens vermeld moeten worden:  • De werkelijke fosfaatproductie in 2014 op basis van de werkelijke omvang van de melkveestapel in 2014. De productie mag op basis van forfaits of BEX berekend worden.

  • De werkelijke fosfaatruimte in 2014 op basis van de werkelijke oppervlakte grond in gebruik bij het bedrijf in 2014;

  • De gecorrigeerde fosfaatproductie 2014 op basis van de gecorrigeerde omvang van de melkveestapel zoals deze zou zijn geweest zonder ziekte/overlijden van de landbouwer of dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen of vernieling van de stal. De gecorrigeerde fosfaatproductie wordt vastgesteld op basis van forfaits.

  • De gecorrigeerde fosfaatruimte 2014 op basis van de oppervlakte landbouwgrond in gebruik met aftrek van de tijdelijke grond in gebruik in 2014 in verband met de medewerking aan de realisatie van een natuurontwikkelingsproject of publieke infrastructuur waarbij sprake is van een bestemmingswisseling van landbouwgrond.De aanmelding moet onderbouwd worden met schriftelijke bewijsstukken, zoals medische verklaringen, verklaringen van veeartsen, verklaringen van de verzekeringsmaatschappij of documenten die deelname aan natuurontwikkelings- of infrastructuurprojecten bewijzen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Knelgevallenregeling Wet grondgebonden groei melkveehouderij

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief