Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Koop van (vakantie)woning?

Woensdag 14 juni 2017

De spaarrente is al langer erg laag. Veel relaties zijn op zoek naar alternatieven. Een “bezoekje” aan de aandelenbeurs, wordt nogal eens als risicovol en niet tastbaar ervaren. Daarom zien wij steeds vaker relaties die hun spaargeld gebruiken voor het aankopen van een of meerdere (vakantie)woningen voor de verhuur.

Indien er vanuit privé een (vakantie)woning wordt verhuurd, valt de betreffende (vakantie)woning in box 3. Dit wil zeggen dat de verhuuropbrengst onbelast is en de kosten niet aftrekbaar. Feitelijk wordt belasting geheven over de waarde van de (vakantie)woning minus de eventuele schuld.

Voor wat betreft de BTW is er een groter verschil tussen een verhuurde woning en een verhuurde vakantiewoning. De verhuur van een woning is vrijgesteld voor de BTW. Dit wil zeggen dat de huurder geen BTW betaalt over de huur en de verhuurder de BTW over de aankoopkosten (ingeval van nieuwbouw 21% BTW) en exploitatiekosten niet terug krijgt van de Belastingdienst. Als er echter een vakantiewoning wordt aangekocht, die wordt aangewend voor de verhuur, is er voor de BTW sprake van een zogenaamd “vakantiebestedingsbedrijf”. Dit wil zeggen dat de in rekening gebrachte huur verhoogd wordt met (6%) BTW. Belangrijk voordeel hiervan is dat de BTW op de aankoopkosten (21% BTW ingeval van een nieuwe vakantiewoning) en exploitatiekosten volledig in aftrek komt ingeval van verhuur. Onder omstandigheden is de zogenaamde “kleine ondernemersregeling” (KOR) van toepassing. In dat geval hoeft de berekende BTW niet aan de Belastingdienst betaald te worden, terwijl wel volledig recht op aftrek van de BTW bestaat. Een interessante regeling dus!

Indien de vakantiewoning mede voor eigen gebruik dient, bestaat er geen volledig recht op aftrek van de BTW. In dat geval wordt een correctie gemaakt voor het privé gebruik. Slechts voor het deel van de verhuur, bestaat recht op aftrek van BTW. Als het eigen gebruik in latere jaren afneemt, vindt er een correctie plaats en kan alsnog een aanvullend deel van de BTW op de aanschafkosten worden teruggevraagd.

Het kopen van een (vakantie)woning wordt als een tastbaar alternatief ervaren voor het aanhouden van spaargeld of andere vormen van beleggen. In dit kader is het interessant om op te merken dat er in de directe regio een Roompot vakantiepark wordt gerealiseerd met woningen voor de verhuur. Als u geïnteresseerd bent, verwijs ik u graag naar www.vakantieparkschaijk.nl.

Over vakantie gesproken: ik wens u alvast een fijne zomervakantie. En als u nadere informatie wenst over de fiscale gevolgen van het kopen van een (vakantie)woning, dan weet u mij vast te vinden.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief