Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Korting bedrijfstoeslag bij niet opgeven grond

Woensdag 20 mei 2015


Een landbouwer is verplicht de volledige oppervlakte landbouwgrond die bij het bedrijf in gebruik is op te geven in de Gecombineerde opgave. Indien niet de volledige oppervlakte wordt opgegeven, en dit wordt geconstateerd door de RVO, vindt een korting plaats op het totale bedrag van de rechtstreekse betalingen in dit jaar.


De korting wordt berekend op basis van het verschil tussen enerzijds de totale aangegeven oppervlakte en anderzijds de som van de aangegeven oppervlakte en de totale oppervlakte van de niet-aangegeven percelen.


De korting bedraagt:
- 1%, als het verschil groter is dan 3% en kleiner dan of gelijk aan 10%;
- 2%, als het verschil groter is dan 10% en kleiner dan of gelijk aan 20%;
- 3%, als het verschil groter is dan 20%.


Het niet opgeven van grond wordt wel eens overwogen om te voorkomen dat op dit perceel betalingsrechten worden vastgesteld en daardoor hierop ook een deel van de overgangsbetaling komt te rusten. Vaak is dit echter niet aantrekkelijk, omdat de grond dan ook niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. Ook kan er een boete opgelegd worden voor het foutief indienen van een Gecombineerde opgave.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Korting bedrijfstoeslag bij niet opgeven grond

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief