Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Korting bedrijfstoeslag bij niet opgeven grond

Woensdag 20 mei 2015


Een landbouwer is verplicht de volledige oppervlakte landbouwgrond die bij het bedrijf in gebruik is op te geven in de Gecombineerde opgave. Indien niet de volledige oppervlakte wordt opgegeven, en dit wordt geconstateerd door de RVO, vindt een korting plaats op het totale bedrag van de rechtstreekse betalingen in dit jaar.


De korting wordt berekend op basis van het verschil tussen enerzijds de totale aangegeven oppervlakte en anderzijds de som van de aangegeven oppervlakte en de totale oppervlakte van de niet-aangegeven percelen.


De korting bedraagt:
- 1%, als het verschil groter is dan 3% en kleiner dan of gelijk aan 10%;
- 2%, als het verschil groter is dan 10% en kleiner dan of gelijk aan 20%;
- 3%, als het verschil groter is dan 20%.


Het niet opgeven van grond wordt wel eens overwogen om te voorkomen dat op dit perceel betalingsrechten worden vastgesteld en daardoor hierop ook een deel van de overgangsbetaling komt te rusten. Vaak is dit echter niet aantrekkelijk, omdat de grond dan ook niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. Ook kan er een boete opgelegd worden voor het foutief indienen van een Gecombineerde opgave.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Korting bedrijfstoeslag bij niet opgeven grond

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief