Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

Woensdag 19 oktober 2016

Indien men bij de aankoop van grond voor het landbouwbedrijf daaraan werkzaamheden verricht om de grond in een staat te brengen waarin men deze wil gaan gebruiken, maken de kosten van die werkzaamheden deel uit van de aanschafkosten van de grond en moeten deze worden geactiveerd op de balans. Ofwel deze kosten kunnen niet ten laste van het resultaat worden gebracht.

Een landbouwer had grond aangekocht, waarop bomen waren geteeld ten behoeve van hardhout. Na aankoop liet hij de aanwezige bomen rooien en bewerkte hij de grond met een diepwoeler teneinde de grond geschikt te maken voor het telen van maaigewassen (gras, luzerne) en na enkele jaren voor het telen van andere akkerbouwgewassen (aardappels, bieten).


De landbouwer bracht de kosten van de grondbewerking ten laste van het resultaat, maar de belastinginspecteur accepteerde deze ‘aftrekpost’ niet.


Voor de rechtbank spitste het verschil zich toe op de vraag of het diepwoelen had plaatsgevonden om de grond in de staat te brengen waarin de landbouwer deze voor zijn bedrijf wou gaan gebruiken.


In de grond bevonden zich nog resten van wortels, waardoor het perceel pas na enkele jaren geschikt was voor de teelt van andere akkerbouwgewassen. Volgens de rechtbank stond vast dat de grond in die staat wel geschikt was voor de teelt van maaigewassen en dus voor de uitoefening van het landbouwbedrijf. Zij oordeelde verder dat geen enkele grond op ieder moment geschikt is voor de teelt van alle gewassen. De landbouwer had onweersproken verklaard dat de gewassen binnen zijn bedrijf moeten worden afgewisseld, teneinde de grond levend te houden, en dat na elke oogst eerst een vorm van grondbewerking moet plaatsvinden, alvorens een nieuw gewas kan worden geplant. Dat met het diepwoelen diepere grondlagen met het oog op doorwatering waren gebroken, duidde er niet op dat eerst daarmee de grond in de te gebruiken staat was gebracht. Dit moet binnen het landbouwbedrijf worden aangemerkt als onderhoudswerkzaamheden.


Het gelijk was daarom aan de landbouwer: de kosten mochten wel ten laste van het resultaat worden gebracht.


Moraal van het verhaal: bewerkingskosten na aankoop van grond zijn niet zonder meer aftrekbaar. Maar met een goed verhaal kan men echter wel een eind komen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief