Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

Woensdag 19 oktober 2016

Indien men bij de aankoop van grond voor het landbouwbedrijf daaraan werkzaamheden verricht om de grond in een staat te brengen waarin men deze wil gaan gebruiken, maken de kosten van die werkzaamheden deel uit van de aanschafkosten van de grond en moeten deze worden geactiveerd op de balans. Ofwel deze kosten kunnen niet ten laste van het resultaat worden gebracht.

Een landbouwer had grond aangekocht, waarop bomen waren geteeld ten behoeve van hardhout. Na aankoop liet hij de aanwezige bomen rooien en bewerkte hij de grond met een diepwoeler teneinde de grond geschikt te maken voor het telen van maaigewassen (gras, luzerne) en na enkele jaren voor het telen van andere akkerbouwgewassen (aardappels, bieten).


De landbouwer bracht de kosten van de grondbewerking ten laste van het resultaat, maar de belastinginspecteur accepteerde deze ‘aftrekpost’ niet.


Voor de rechtbank spitste het verschil zich toe op de vraag of het diepwoelen had plaatsgevonden om de grond in de staat te brengen waarin de landbouwer deze voor zijn bedrijf wou gaan gebruiken.


In de grond bevonden zich nog resten van wortels, waardoor het perceel pas na enkele jaren geschikt was voor de teelt van andere akkerbouwgewassen. Volgens de rechtbank stond vast dat de grond in die staat wel geschikt was voor de teelt van maaigewassen en dus voor de uitoefening van het landbouwbedrijf. Zij oordeelde verder dat geen enkele grond op ieder moment geschikt is voor de teelt van alle gewassen. De landbouwer had onweersproken verklaard dat de gewassen binnen zijn bedrijf moeten worden afgewisseld, teneinde de grond levend te houden, en dat na elke oogst eerst een vorm van grondbewerking moet plaatsvinden, alvorens een nieuw gewas kan worden geplant. Dat met het diepwoelen diepere grondlagen met het oog op doorwatering waren gebroken, duidde er niet op dat eerst daarmee de grond in de te gebruiken staat was gebracht. Dit moet binnen het landbouwbedrijf worden aangemerkt als onderhoudswerkzaamheden.


Het gelijk was daarom aan de landbouwer: de kosten mochten wel ten laste van het resultaat worden gebracht.


Moraal van het verhaal: bewerkingskosten na aankoop van grond zijn niet zonder meer aftrekbaar. Maar met een goed verhaal kan men echter wel een eind komen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Kosten bewerking aangekochte grond aftrekbaar?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief