Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

Donderdag 14 september 2017

De NVWA en RVO.nl hebben recent geconcludeerd dat de KringloopWijzer (nog) niet geschikt is als verantwoordingssysteem voor het fosfaatrechtenstelsel. De Minister van Economische Zaken heeft er daarom op dit moment onvoldoende vertrouwen in dat de KringloopWijzer tijdig aan alle criteria kan voldoen om gelijktijdig met de inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten te worden erkend.


Een deel van de ingevulde gegevens is onvoldoende controleerbaar, waardoor het juridisch voor de controlerende instanties vrijwel onmogelijk is hard te maken dat de ingevulde KringloopWijzers niet kloppen.


Ook zijn er vraagtekens op het punt van milieuneutraliteit. Het is volgens de minister belangrijk dat het fosfaatplafond niet wordt overschreden als gevolg van de inzet van de KringloopWijzer, maar ook dat er geen andere milieuproblemen ontstaan als gevolg van bedrijfsspecifiek afrekenen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: KringloopWijzer niet inzetbaar voor verantwoording fosfaatproductie

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief