Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Kruislings schenken, doen of niet?

Woensdag 20 maart 2019

Zoals u wellicht al eerder hebt vernomen bestaat er sinds enkele jaren een vrijstelling voor schenken van
€ 102.010, mits de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning dan wel aflossing van een bestaande eigenwoningschuld. Vroeger werd de eis gesteld dat de vrijstelling alleen van toepassing was als u de schenking deed aan uw eigen kind tussen 18 en 40 jaar.

Deze eis dat u de schenking moet doen aan uw kind is komen te vervallen. De leeftijdseis is wel gehandhaafd.

Stel dat u uw eigen kind reeds de schenking van € 100.000 in 2017 hebt gegeven met een beroep op de vrijstelling. Uw kind heeft een hypotheekschuld bij de bank van € 300.000 en u zou graag nogmaals een schenking doen van € 100.000, dan is deze schenking belast aangezien de vrijstelling slechts eenmalig toegepast kan worden.

Uw broer is even vermogend als u en hij heeft ook in 2017 gebruik gemaakt van de schenkingsvrijstelling ten gunste van zijn kind. En ook hij zou nogmaals € 100.000 willen schenken. Dan zou u kunnen bedenken dat u niet aan uw kind schenkt, maar aan het kind van uw broer onder de voorwaarde dat uw broer aan uw kind schenkt. Dit is uit te leggen als een kruislingse schenking.
Op zichzelf niks mis mee zou je denken. Wettelijk gezien bestaat de mogelijkheid (zowel juridisch als fiscaal) om dit uit te voeren. Alleen is het de vraag of de Belastingdienst hiermee akkoord gaat. In principe kan de fiscus er weinig tegen doen zou je denken. Je moet immers zelf weten of je een schenking doet aan iemand  anders dan je eigen kind. Alleen als de enige reden van deze kruislingse schenking het ontwijken van schenkbelasting is, dan zou een inspecteur de stelling kunnen innemen dat deze constructie geen doorgang vindt en dat de schenkingen (hoewel niet zo uitgevoerd, bedoeld en vastgelegd) moeten worden gezien als achtereenvolgens een schenking van u aan uw eigen kind en een schenking van uw broer aan zijn kind.

De vraag is echter of deze stellingname in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure stand zal houden. U dient er echter wel rekening mee te houden dat de fiscus hiertegen zal optreden.

Zoals bij iedere schenking raden we u aan om de afspraken goed vast te leggen om ongewenste effecten te voorkomen. Wat dient er met uw schenking te gebeuren in geval van echtscheiding en overlijden van de begiftigde? Wat dient er te gebeuren als de verbouwing onverhoopt geen doorgang vindt? Of wat als de fiscus de vrijstelling niet toekent? Dient de schenking dan bijvoorbeeld terugbetaald te worden? Zaken om goed vooraf over na te denken en te bespreken met uw belastingadviseur.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief