Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Laagterecord aantal faillissementen in 2018

Dinsdag 15 januari 2019

Afgelopen jaar zijn zo’n 3700 bedrijven failliet gegaan. Niet alleen een daling van bijna 7% ten opzichte van 2017, maar ook het laagst aantal faillissementen sinds deze eeuw. De cijfers zijn afkomstig van Graydon die zich heeft gespecialiseerd in het verzamelen van financiële bedrijfsinformatie. De meeste faillissementen kwamen voor in de bedrijfstakken van groot- en detailhandel, gevolgd door bedrijven in de bouw en in financiële dienstverlening.

De bedrijfstakken die het het best deden (gekeken naar de minste faillissementen)? Vastgoed en zakelijke dienstverlening.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief