Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landbouwgrond of natuurterrein voor de mestwetgeving?

Donderdag 02 juli 2015


In de praktijk is er veel onduidelijkheid over de vraag of een perceel voor de mestwetgeving (plaatsingsruimte en derogatie) gerekend moet worden tot landbouwgrond of tot natuurterrein. Zowel de wetgeving als de RVO zijn hier niet helder over. Belangrijk is dat niet de gewascode, maar de bestemming bepaalt of gronden meetellen voor de mestwetgeving. Percelen van natuurbeherende organisaties zijn meestal natuurterreinen.


Gewascode 332: geen landbouwgrond
In de Gecombineerde opgave is dit jaar onderscheid gemaakt tussen ‘Natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw’ (gewascode 331) en ‘Natuurlijk grasland, hoofdfunctie natuur’ (332). Gewascode 332 telt niet mee voor de gebruiksnormen en ook niet voor derogatie.


Gewascode 331: mogelijk landbouwgrond
Bij gewascode 331 kan er sprake zijn van landbouwgrond, maar dit hoeft niet altijd. Gewascode 331 telt mee voor de gebruiksnormen als:
• Er een SNL-a pakket op de grond rust en/of
• Het natuurlijk grasland is met de hoofdactiviteit landbouw.
• Als het op het land is toegestaan dat er meststoffen op of in de bodem worden gebracht (door beweiding en/of bemesting) kan het land meetellen voor derogatie, anders telt het niet mee voor derogatie maar wel voor de plaatsingsruimte.


Als er een SNL-n pakket op de grond rust, telt de grond niet mee voor de meststoffenwet.


Natuurbeheerplan/IMNAB-kaarten
In de natuurbeheerplannen van de provincies staat aangegeven welke percelen de hoofdfunctie ‘natuur’ hebben. Dit is vastgelegd op IMNAB-kaarten, die in te zien zijn via www.portaalnatuurenlandschap.nl. Als de code van een bepaald perceel begint met een N, is er sprake van natuurterrein voor de mestwetgeving.


Aanpassen gebruiksnormenberekening of bemestingsplan
Het is raadzaam om nu de Gecombineerde opgave verzonden is na te gaan of de percelen op de juiste manier zijn meegenomen in de mestprognose of bemestingsplan. Is er sprake van natuurterrein, dan zal de op dit perceel aangewende mest via bemesting of beweiding op een andere wijze meegenomen moeten worden. Bij bemesting van het natuurterrein (let op voorwaarden in de pachtovereenkomst) moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden, bij beweiding zal het aantal geweide dieren en de beweidingsduur bijgehouden moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landbouwgrond of natuurterrein voor de mestwetgeving?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief