Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landbouwgrond of natuurterrein voor de mestwetgeving?

Donderdag 02 juli 2015


In de praktijk is er veel onduidelijkheid over de vraag of een perceel voor de mestwetgeving (plaatsingsruimte en derogatie) gerekend moet worden tot landbouwgrond of tot natuurterrein. Zowel de wetgeving als de RVO zijn hier niet helder over. Belangrijk is dat niet de gewascode, maar de bestemming bepaalt of gronden meetellen voor de mestwetgeving. Percelen van natuurbeherende organisaties zijn meestal natuurterreinen.


Gewascode 332: geen landbouwgrond
In de Gecombineerde opgave is dit jaar onderscheid gemaakt tussen ‘Natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw’ (gewascode 331) en ‘Natuurlijk grasland, hoofdfunctie natuur’ (332). Gewascode 332 telt niet mee voor de gebruiksnormen en ook niet voor derogatie.


Gewascode 331: mogelijk landbouwgrond
Bij gewascode 331 kan er sprake zijn van landbouwgrond, maar dit hoeft niet altijd. Gewascode 331 telt mee voor de gebruiksnormen als:
• Er een SNL-a pakket op de grond rust en/of
• Het natuurlijk grasland is met de hoofdactiviteit landbouw.
• Als het op het land is toegestaan dat er meststoffen op of in de bodem worden gebracht (door beweiding en/of bemesting) kan het land meetellen voor derogatie, anders telt het niet mee voor derogatie maar wel voor de plaatsingsruimte.


Als er een SNL-n pakket op de grond rust, telt de grond niet mee voor de meststoffenwet.


Natuurbeheerplan/IMNAB-kaarten
In de natuurbeheerplannen van de provincies staat aangegeven welke percelen de hoofdfunctie ‘natuur’ hebben. Dit is vastgelegd op IMNAB-kaarten, die in te zien zijn via www.portaalnatuurenlandschap.nl. Als de code van een bepaald perceel begint met een N, is er sprake van natuurterrein voor de mestwetgeving.


Aanpassen gebruiksnormenberekening of bemestingsplan
Het is raadzaam om nu de Gecombineerde opgave verzonden is na te gaan of de percelen op de juiste manier zijn meegenomen in de mestprognose of bemestingsplan. Is er sprake van natuurterrein, dan zal de op dit perceel aangewende mest via bemesting of beweiding op een andere wijze meegenomen moeten worden. Bij bemesting van het natuurterrein (let op voorwaarden in de pachtovereenkomst) moet een vervoersbewijs dierlijke meststoffen opgemaakt worden, bij beweiding zal het aantal geweide dieren en de beweidingsduur bijgehouden moeten worden.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landbouwgrond of natuurterrein voor de mestwetgeving?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief