Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Landschapselementen inzetbaar voor EA-verplichting

Donderdag 17 september 2015

Er worden een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Belangrijkste wijziging is dat vanaf 2016 bepaalde landschapselementen meegeteld mogen worden de ecologische aandachtsgebieden (EA),


Deze mogelijkheid was reeds ingebouwd in de EU-verordeningen, maar de EU-eis dat een lidstaat alle potentieel subsidiabele landschapselementen moest registeren weerhield Nederland ervan om in 2015 van deze mogelijkheid gebruik te maken. De EU heeft deze eis laten varen en staat toe dat alleen door landbouwers aangevraagde landschapselementen worden geregistreerd.


Vanaf 2016 kunnen heggen, houtwallen, bomenrijen, solitaire bomen, boomgroepen en poelen/vijvers gebruikt worden voor de invulling van de EA-verplichting. Nederland maakt geen gebruik van de mogelijkheid om sloten te gebruiken voor de EA-verplichting.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Landschapselementen inzetbaar voor EA-verplichting

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief