Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

Donderdag 17 augustus 2017

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje. • Een vanggewas moet bestaan uit een mengsel van minimaal 2 toegestane soorten, Er is geen voorwaarde gesteld aan de verhouding tussen de soorten.

 • Inzaaien moet aansluitend gebeuren na het oogsten van de hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 30 september. Bij inzaai op of voor 15 juli start de 10 weken termijn altijd op 15 juli.

 • De inzaaidatum moet uiterlijk op de dag van inzaai worden doorgegeven als deze afwijkt van de datum die is opgegeven met de Gecombineerde opgave.

 • Het vanggewas moet minimaal 10 weken op het land staan.

 • Tijdens de 10-weken periode mogen geen activiteiten verricht worden die het gewas en de doelstelling ervan (stikstof opvangen) kunnen beschadigen. O.a. begrazen, maaien/klepelen is niet toegestaan.

 • De 10-weken termijn geldt niet voor vanggewas na vlas of hennep.

 • Meststoffengebruik mag.

 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddel mag niet t/m 31 december. Bij inzaai van een ander gewas na het vanggewas in hetzelfde kalenderjaar mag het gebruik gewasbeschermingsmiddel wel nádat het vanggewas is ondergewerkt. De middelen moeten nodig zijn voor het goed kunnen telen van de op het vanggewas volgende wintergewas.
  Bij vanggewassen na vlas of hennep is gewasbeschermingsmiddel wel toegestaan.

 • Vanggewassen na maïs op zand-en lössgronden tellen niet mee.

 • U gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad of u zorgt voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem met het vanggewas.

 • U bewaart aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in uw administratie.Voor andere vormen van invulling van het ecologisch aandachtsgebied gelden afwijkende voorwaarden.


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief