Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

Donderdag 17 augustus 2017

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal eens vergeten dat de 10-weken periode pas eindig 10 weken na 15 juli en niet na de zaaidatum. Daarom nog even de voorwaarden op een rijtje. • Een vanggewas moet bestaan uit een mengsel van minimaal 2 toegestane soorten, Er is geen voorwaarde gesteld aan de verhouding tussen de soorten.

 • Inzaaien moet aansluitend gebeuren na het oogsten van de hoofdteelt en na 15 juli en uiterlijk 30 september. Bij inzaai op of voor 15 juli start de 10 weken termijn altijd op 15 juli.

 • De inzaaidatum moet uiterlijk op de dag van inzaai worden doorgegeven als deze afwijkt van de datum die is opgegeven met de Gecombineerde opgave.

 • Het vanggewas moet minimaal 10 weken op het land staan.

 • Tijdens de 10-weken periode mogen geen activiteiten verricht worden die het gewas en de doelstelling ervan (stikstof opvangen) kunnen beschadigen. O.a. begrazen, maaien/klepelen is niet toegestaan.

 • De 10-weken termijn geldt niet voor vanggewas na vlas of hennep.

 • Meststoffengebruik mag.

 • Gebruik van gewasbeschermingsmiddel mag niet t/m 31 december. Bij inzaai van een ander gewas na het vanggewas in hetzelfde kalenderjaar mag het gebruik gewasbeschermingsmiddel wel nádat het vanggewas is ondergewerkt. De middelen moeten nodig zijn voor het goed kunnen telen van de op het vanggewas volgende wintergewas.
  Bij vanggewassen na vlas of hennep is gewasbeschermingsmiddel wel toegestaan.

 • Vanggewassen na maïs op zand-en lössgronden tellen niet mee.

 • U gebruikt ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR) aanbevolen hoeveelheid zaaizaad of u zorgt voor een voldoende zichtbare bedekking van de bodem met het vanggewas.

 • U bewaart aankoopbewijzen en etiketten van het gebruikte zaaizaad(mengsel) 5 jaar lang in uw administratie.Voor andere vormen van invulling van het ecologisch aandachtsgebied gelden afwijkende voorwaarden.


 


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief