Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op met het plaatsen van afbeeldingen op uw website!

Woensdag 20 maart 2019

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam* blijkt weer eens dat u goed moet opletten wat voor afbeeldingen en foto’s u op uw website plaatst.

Er zijn commerciële organisaties die auteursrechten van fotografen (of auteursrechten op eigen foto’s) beheren en exploiteren. In dit geval had een dergelijke organisatie iemand die een foto van legbatterijkip op haar website/blog had geplaatst voor de rechter gedaagd. Op de foto rustte auteursrechten van een fotograaf die door de organisatie wordt vertegenwoordigd. Namens de fotograaf was de gedaagde er op gewezen dat de geplaatste afbeelding auteursrechtelijk wordt beschermd. De organisatie bood haar een licentie aan voor het gebruik van de foto voor het verleden en een jaar daarna tegen betaling van in totaal € 318,- (€ 265,- licentievergoeding en € 53,- dossierkosten).

De gedaagde antwoordde dezelfde dag daarop dat ze de foto had verwijderd en dat het bedrag niet in de richting komt van de door de auteur gemiste inkomsten. De organisatie gaf vervolgens aan dat de verwijdering van de foto de inbreuk niet ongedaan maakt en legt daarbij uit dat een waarschuwing vooraf veel werk en dus kostenverhoging met zich zou brengen. Er worden daarna meerdere herinneringen verstuurd, maar er werd niet betaald.

De juridische procedure volgt waarin de organisatie namens de auteur een vergoeding eist. Het verweer van de gedaagde was onder andere dat de organisatie misbruik van recht maakt. De Rechtbank oordeelt daarover dat het enkele feit dat er geld wordt verdiend met het uitoefenen en handhaven van auteursrechten geen misbruik van recht oplevert. Uiteindelijk wordt de gedaagde veroordeeld om een schadevergoeding te betalen van € 332,50. Ook moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen: in totaal € 381.

Let dus op als u afbeeldingen plaatst op uw website die u elders op het web vindt. Er kan auteursrecht op rusten!

 

* Rechtbank Rotterdam, 15 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1573

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief