Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op met het plaatsen van afbeeldingen op uw website!

Woensdag 20 maart 2019

Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam* blijkt weer eens dat u goed moet opletten wat voor afbeeldingen en foto’s u op uw website plaatst.

Er zijn commerciële organisaties die auteursrechten van fotografen (of auteursrechten op eigen foto’s) beheren en exploiteren. In dit geval had een dergelijke organisatie iemand die een foto van legbatterijkip op haar website/blog had geplaatst voor de rechter gedaagd. Op de foto rustte auteursrechten van een fotograaf die door de organisatie wordt vertegenwoordigd. Namens de fotograaf was de gedaagde er op gewezen dat de geplaatste afbeelding auteursrechtelijk wordt beschermd. De organisatie bood haar een licentie aan voor het gebruik van de foto voor het verleden en een jaar daarna tegen betaling van in totaal € 318,- (€ 265,- licentievergoeding en € 53,- dossierkosten).

De gedaagde antwoordde dezelfde dag daarop dat ze de foto had verwijderd en dat het bedrag niet in de richting komt van de door de auteur gemiste inkomsten. De organisatie gaf vervolgens aan dat de verwijdering van de foto de inbreuk niet ongedaan maakt en legt daarbij uit dat een waarschuwing vooraf veel werk en dus kostenverhoging met zich zou brengen. Er worden daarna meerdere herinneringen verstuurd, maar er werd niet betaald.

De juridische procedure volgt waarin de organisatie namens de auteur een vergoeding eist. Het verweer van de gedaagde was onder andere dat de organisatie misbruik van recht maakt. De Rechtbank oordeelt daarover dat het enkele feit dat er geld wordt verdiend met het uitoefenen en handhaven van auteursrechten geen misbruik van recht oplevert. Uiteindelijk wordt de gedaagde veroordeeld om een schadevergoeding te betalen van € 332,50. Ook moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen: in totaal € 381.

Let dus op als u afbeeldingen plaatst op uw website die u elders op het web vindt. Er kan auteursrecht op rusten!

 

* Rechtbank Rotterdam, 15 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1573

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief