Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op realisatietermijn PAS

Woensdag 07 juni 2017

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Veel bedrijven hebben onder de PAS een melding gedaan of een vergunning verkregen. Veelal de aangevraagde bedrijfssituatie binnen een bepaalde termijn gerealiseerd worden. In de meeste gevallen bedraagt deze termijn twee jaar. Voor de eerste meldingen en vergunningen verloopt deze termijn binnenkort. Met het stellen van een termijn wil de overheid voorkomen dat geclaimde ontwikkelingsruimte door bedrijven niet benut wordt, terwijl andere bedrijven zich niet kunnen ontwikkelen door het ontbreken van ontwikkelingsruimte. De verwachting is dat provincies gaan handhaven.

Meldingen
Voor meldingen geldt in principe een realisatietermijn van twee jaar. Deze termijn bedraagt drie maanden voor het plaatsen van extra dieren in een bestaande inrichting. De provincie kan de melding niet intrekken, indien de aangevraagde bedrijfssituatie niet tijdig wordt gerealiseerd. Wel kan dit worden gezien als een onterechte melding, wat volgens de PAS strafbaar is op grond van de Wet op de economische delicten. Er kan dan een boete worden opgelegd.

Vergunningen
Indien een project of andere handeling niet binnen twee jaar wordt gerealiseerd, kan de provincie de verleende vergunning intrekken.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Let op realisatietermijn PAS

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief