Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Let op realisatietermijn PAS

Woensdag 07 juni 2017

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Veel bedrijven hebben onder de PAS een melding gedaan of een vergunning verkregen. Veelal de aangevraagde bedrijfssituatie binnen een bepaalde termijn gerealiseerd worden. In de meeste gevallen bedraagt deze termijn twee jaar. Voor de eerste meldingen en vergunningen verloopt deze termijn binnenkort. Met het stellen van een termijn wil de overheid voorkomen dat geclaimde ontwikkelingsruimte door bedrijven niet benut wordt, terwijl andere bedrijven zich niet kunnen ontwikkelen door het ontbreken van ontwikkelingsruimte. De verwachting is dat provincies gaan handhaven.

Meldingen
Voor meldingen geldt in principe een realisatietermijn van twee jaar. Deze termijn bedraagt drie maanden voor het plaatsen van extra dieren in een bestaande inrichting. De provincie kan de melding niet intrekken, indien de aangevraagde bedrijfssituatie niet tijdig wordt gerealiseerd. Wel kan dit worden gezien als een onterechte melding, wat volgens de PAS strafbaar is op grond van de Wet op de economische delicten. Er kan dan een boete worden opgelegd.

Vergunningen
Indien een project of andere handeling niet binnen twee jaar wordt gerealiseerd, kan de provincie de verleende vergunning intrekken.

 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Let op realisatietermijn PAS

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief