Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Logboek diergeneesmiddelen bijhouden

Woensdag 03 augustus 2016

Degene die bedrijfsmatig dieren houdt, is op grond van de diergeneesmiddelenwet verplicht een logboek bij te houden van de ontvangst en van de toepassing of vervoedering van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders. Hoe men het logboek bijhoudt is in feite vormvrij. Indien men zich houdt niet aan deze verplichting, kan dit leiden tot een strafrechtelijke sanctie en het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag of andere GLB-subsidies.


Een pluimveehouder kreeg een korting van 5% opgelegd, omdat bij een bedrijfscontrole was gebleken dat hij de daadwerkelijke toepassingen van diergeneesmiddelen niet had genoteerd in het logboek en hij zich niet had gehouden aan de wachttermijnen. In eerdere instantie had hij hiervoor al een boete ontvangen van de economische politierechter.


In de beroepszaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven betwistte de pluimveehouder dat hij geen registratie had bijgehouden. Hij stelde dat dierenartsen in geval van gezondheidsklachten het alleenrecht hebben een diagnose te stellen en geneesmiddelen voor te schrijven. Daarna voerde hij slechts de instructies van de dierenarts uit. Het logboek van de dierenarts was daarom tevens zijn logboek.


Het college was het niet eens met de pluimveehouder. Deze had ook de data in het logboek moeten bijhouden dat hij de behandelingen zelf had uitgevoerd. Dat hij slechts de instructie van de dierenarts uitvoerde deed daaraan niet af. Vermelding van uitgevoerde handelingen op het VKI-formulier volstonden evenmin, reeds omdat dit formulier pas (veel) later wordt opgemaakt dan de uitvoering van de behandeling.


Bij de ontvangst van diergeneesmiddelen via de dierenarts krijgt men een logboekformulier. Ditzelfde geldt als de dierenarts diergeneesmiddelen toedient op uw bedrijf. Het is zaak deze formulier zorgvuldig te bewaren en deze aan te vullen met aantekeningen zodra u zelf diergeneesmiddelen toepast. De zogenaamde vrije diergeneesmiddelen, d.w.z. diergeneesmiddelen die zonder recept/diagnose van de dierenarts verkrijgbaar zijn, hoeven niet te worden opgenomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Logboek diergeneesmiddelen bijhouden

< Terug

Meest recente berichten

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >

Mobiliteitsalliantie doet voorstellen voor beter bereikbaar Nederland

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobil... Lees verder >

Branchesignalering duurzame horeca: "belangrijke ontwikkelingen en praktische tips"

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de horeca. De ervaring van de leden van de Branche-expertgroep Horeca binnen onze netwerkorganisatie SRA, is dat veel banken alleen tot financiering bereid zijn... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief