Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Logboek diergeneesmiddelen bijhouden

Woensdag 03 augustus 2016

Degene die bedrijfsmatig dieren houdt, is op grond van de diergeneesmiddelenwet verplicht een logboek bij te houden van de ontvangst en van de toepassing of vervoedering van diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders. Hoe men het logboek bijhoudt is in feite vormvrij. Indien men zich houdt niet aan deze verplichting, kan dit leiden tot een strafrechtelijke sanctie en het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de bedrijfstoeslag of andere GLB-subsidies.


Een pluimveehouder kreeg een korting van 5% opgelegd, omdat bij een bedrijfscontrole was gebleken dat hij de daadwerkelijke toepassingen van diergeneesmiddelen niet had genoteerd in het logboek en hij zich niet had gehouden aan de wachttermijnen. In eerdere instantie had hij hiervoor al een boete ontvangen van de economische politierechter.


In de beroepszaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven betwistte de pluimveehouder dat hij geen registratie had bijgehouden. Hij stelde dat dierenartsen in geval van gezondheidsklachten het alleenrecht hebben een diagnose te stellen en geneesmiddelen voor te schrijven. Daarna voerde hij slechts de instructies van de dierenarts uit. Het logboek van de dierenarts was daarom tevens zijn logboek.


Het college was het niet eens met de pluimveehouder. Deze had ook de data in het logboek moeten bijhouden dat hij de behandelingen zelf had uitgevoerd. Dat hij slechts de instructie van de dierenarts uitvoerde deed daaraan niet af. Vermelding van uitgevoerde handelingen op het VKI-formulier volstonden evenmin, reeds omdat dit formulier pas (veel) later wordt opgemaakt dan de uitvoering van de behandeling.


Bij de ontvangst van diergeneesmiddelen via de dierenarts krijgt men een logboekformulier. Ditzelfde geldt als de dierenarts diergeneesmiddelen toedient op uw bedrijf. Het is zaak deze formulier zorgvuldig te bewaren en deze aan te vullen met aantekeningen zodra u zelf diergeneesmiddelen toepast. De zogenaamde vrije diergeneesmiddelen, d.w.z. diergeneesmiddelen die zonder recept/diagnose van de dierenarts verkrijgbaar zijn, hoeven niet te worden opgenomen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Logboek diergeneesmiddelen bijhouden

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief