Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers wordt makkelijker en goedkoper

Dinsdag 15 januari 2019

“Loondoorbetalingsverplichting zieke werknemers voor kleine ondernemers wordt makkelijker en goedkoper”, was de titel van het bericht dat eind december vorig jaar door de overheid is gepubliceerd.

Aanleiding is dat kleine werkgevers moeite hebben om twee jaar lang loon te blijven doorbetalen aan werknemers die ziek zijn. Vanwege deze verplichting twijfelen ze ook om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komen er overheidsmaatregelen die het voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.

Minister Koolmees heeft hierover samen met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt. De beoogde maatregelen zijn als volgt:

  1. Er komt per 1 januari 2020 een ‘MKB-verzuim-ontzorg-verzekering’. Dit nieuwe verzekeringsproduct gaat niet alleen dekking bieden tegen het financiële risico van ziekteverzuim, maar ook voorzien in hulp aan de werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Volgt de werkgever de adviezen van de verzekeraar op, dan komt een eventuele loonsanctie niet voor zijn rekening (maar voor die van de verzekeraar).
  2. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van zullen gaan profiteren.
  3. Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in.
  4. De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets). Hierover gaat hij in gesprek met UWV.
  5. Werkgevers krijgen meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken. Waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
  6. Er komt ruimte voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Bovenstaande maatregelen zullen komend jaar nader worden uitgewerkt. En wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief