Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maak bezwaar tegen het juiste besluit

Donderdag 30 juli 2015


Het komt regelmatig voor dat bezwaar gemaakt wordt tegen het verkeerde besluit. Er wordt bijvoorbeeld vaak bezwaar aangetekend tegen een lagere vaststelling van de uitbetaling van toeslagrechten, terwijl het voorliggende kortingsbesluit wegens het niet naleven van een de randvoorwaarden al in rechte vast staat.


Onlangs probeerde een landbouwer bezwaar te maken tegen de wijze waarop de ruilverkaveling was uitgevoerd, door bezwaar en later beroep aan te tekenen tegen de afrekening: de Lijst der Geldelijke Regelingen. Helaas voor de man ging de rechter daar niet in mee.
De rechtbank Noord Nederland oordeelde dat de Lijst Geldelijke Regelingen het financiële sluitstuk van de herinrichting is en bedoeld om de financiële bijdrage vast te stellen, die de eigenaren in het blok moeten leveren aan de totale kosten van de herinrichting. De betreffende landbouwer had zijn grieven moeten richten op het plan van toedeling en de daaraan gekoppelde kavelaanvaardings-werken. Doordat hij deze besluiten liet passeren, waren daarmee ook zijn bezwaarmogelijkheden verdwenen.


Het is dus belangrijk post van bijvoorbeeld RVO heel nauwkeurig te lezen. Als daar een besluit in staat dat op rechtsgevolg gericht is, kan dat ook van invloed zijn op latere besluiten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maak bezwaar tegen het juiste besluit

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief