Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maak bezwaar tegen het juiste besluit

Donderdag 30 juli 2015


Het komt regelmatig voor dat bezwaar gemaakt wordt tegen het verkeerde besluit. Er wordt bijvoorbeeld vaak bezwaar aangetekend tegen een lagere vaststelling van de uitbetaling van toeslagrechten, terwijl het voorliggende kortingsbesluit wegens het niet naleven van een de randvoorwaarden al in rechte vast staat.


Onlangs probeerde een landbouwer bezwaar te maken tegen de wijze waarop de ruilverkaveling was uitgevoerd, door bezwaar en later beroep aan te tekenen tegen de afrekening: de Lijst der Geldelijke Regelingen. Helaas voor de man ging de rechter daar niet in mee.
De rechtbank Noord Nederland oordeelde dat de Lijst Geldelijke Regelingen het financiële sluitstuk van de herinrichting is en bedoeld om de financiële bijdrage vast te stellen, die de eigenaren in het blok moeten leveren aan de totale kosten van de herinrichting. De betreffende landbouwer had zijn grieven moeten richten op het plan van toedeling en de daaraan gekoppelde kavelaanvaardings-werken. Doordat hij deze besluiten liet passeren, waren daarmee ook zijn bezwaarmogelijkheden verdwenen.


Het is dus belangrijk post van bijvoorbeeld RVO heel nauwkeurig te lezen. Als daar een besluit in staat dat op rechtsgevolg gericht is, kan dat ook van invloed zijn op latere besluiten.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maak bezwaar tegen het juiste besluit

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief