Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maak planning fosfaatrechten

Donderdag 16 augustus 2018

Voor houders van melkvee (dercategorieën 100, 101 en 102) is het verstandig tijdig te bekijken of de (verwachte) gemiddelde veebezetting over dit jaar past binnen de toegekende fosfaatrechten. Bij de berekening van de fosfaatproductie zal gerekend moeten worden met de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het is om de veebezetting bij te sturen.

Tot het melkvee behoort in principe ook vrouwelijk jongvee van vleesvee, dat bestemd is voor het krijgen van een kalf.

Wanneer na afloop van het jaar blijkt dat de forfaitaire fosfaatproductie van het melkvee hoger is dan het aantal fosfaatrechten, is er sprake van een economisch delict. Dat houdt in dat het economisch voordeel dat behaald is met de overproductie wordt weggenomen. Daarbovenop komt nog een boete.

Indien men naast melkvee over andere runderen beschikt die niet onder het stelsel van fosfaatrechten vallen, zal dit duidelijk moeten blijken uit de administratie.

Het aan- of verkopen óf het leasen of verleasen van fosfaatrechten kan een mogelijkheid zijn om het aantal beschikbare fosfaatrechten in evenwicht te brengen met de omvang van de veestapel. Echter volgens de huidige wetgeving vindt bij elke transactie een afroming met 10% plaats. In juli is een Kamermotie aangenomen die de Minister van LNV vraagt om het mogelijk te maken dat jaarlijks 10% van de fosfaatrechten verhuurd kan worden zonder afroming. De Minister stond hier positief tegenover, maar heeft hieraan nog geen uitvoering gegeven.


 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maak planning fosfaatrechten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief