Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maart kent meer faillissementen dan de maand ervoor

Dinsdag 17 april 2018

Hoewel de economie nog steeds veel zonnigheid kent, zijn er ook wat mindere momenten. De maand maart was er zo een.

Het aantal faillissementen steeg met 34 ten opzichte van een maand geleden, zo presenteren de cijferaars van het CBS. De oorzaken? Lastig te zeggen aldus het bureau. De dalende trend blijft duidelijk in tact, dus er is ook niet echt reden om te denken dat onze economie te kampen krijgt met een tegenwind. Vooral bedrijven in de handel bleken het meest gevoelig en zijn winnaar met een totaal aantal van 51. Ook in de retail blijft het nog wat voorzichtig. Vooral schoenen en lederwarenwinkels kregen te maken met een terugval ten opzichte van een jaar geleden. Echter, het CBS blijft positief over de economische vooruitzichten.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief