Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedgekeurd door EC

Dinsdag 07 februari 2017

Het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij is goedgekeurd door de Europese Commissie. De maatregelen waren nodig om de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond te brengen, zoals afgesproken in de derogatiebeschikking. Daarmee is derogatie voor het jaar 2017 behouden. Voorwaarde is dat de fosfaatreductie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit is ook nodig om met de Europese Commissie te kunnen spreken over voortzetting van derogatie vanaf 2018.

Maatregelenpakket
Het maatregelenpakket bestaat uit drie maatregelen:  • voerspoor

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen

  • reductie van de veestapelVoerspoor
Deze maatregel wordt geheel door private partijen uitgevoerd. Elk mengvoerbedrijf brengt het fosforgehalte in het mengvoer terug tot 4,3 gram fosfor per kilogram of levert mengvoer met een fosfor/ruw eiwitverhouding van 2,2.

Fosfaatreductie door zuivelondernemingen
Het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren zal worden geborgd in een ministeriële regeling. Daarbij wordt enkel de GVE-reductieregeling opgenomen. De zogenaamde melkgeldregeling wordt op verzoek van de sector geschrapt. De ministeriële regeling wordt half februari gepubliceerd en moet op 1 maart in werking treden.

De ministeriële regeling stuurt op het stapsgewijs verkleinen van de melkveestapel. Op bedrijfsniveau moet de veestapel worden teruggebracht tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4%. Grondgebonden bedrijven zijn uitgezonderd van deze korting van 4%. De regeling gaat ook gelden voor niet-melkleve­rende bedrijven om te voorkomen dat rundvee naar deze bedrijven wordt verplaatst om aan de doelstelling voor vermindering van dieren te voldoen zonder dat feitelijk sprake is van fosfaatreductie.

Reductie van de veestapel
Melkveehouders, die in 2017 de melkveestapel beëindigen zodanig dat deze dieren geen fosfaat meer produceren in Nederland, komen in aanmerking voor een premie per dier. Hiervoor zal een subsidieregeling worden opengesteld in drie openstellingen, waarbij de premie in een latere openstelling daalt. De eerste openstelling zal zijn van 20 februari tot en met 3 maart. De premie voor deze openstelling bedraagt € 1.200 per melkkoe. De exacte voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedgekeurd door EC

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief