Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedgekeurd door EC

Dinsdag 07 februari 2017

Het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij is goedgekeurd door de Europese Commissie. De maatregelen waren nodig om de fosfaatproductie weer onder het fosfaatplafond te brengen, zoals afgesproken in de derogatiebeschikking. Daarmee is derogatie voor het jaar 2017 behouden. Voorwaarde is dat de fosfaatreductie ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Dit is ook nodig om met de Europese Commissie te kunnen spreken over voortzetting van derogatie vanaf 2018.

Maatregelenpakket
Het maatregelenpakket bestaat uit drie maatregelen:  • voerspoor

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen

  • reductie van de veestapelVoerspoor
Deze maatregel wordt geheel door private partijen uitgevoerd. Elk mengvoerbedrijf brengt het fosforgehalte in het mengvoer terug tot 4,3 gram fosfor per kilogram of levert mengvoer met een fosfor/ruw eiwitverhouding van 2,2.

Fosfaatreductie door zuivelondernemingen
Het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren zal worden geborgd in een ministeriële regeling. Daarbij wordt enkel de GVE-reductieregeling opgenomen. De zogenaamde melkgeldregeling wordt op verzoek van de sector geschrapt. De ministeriële regeling wordt half februari gepubliceerd en moet op 1 maart in werking treden.

De ministeriële regeling stuurt op het stapsgewijs verkleinen van de melkveestapel. Op bedrijfsniveau moet de veestapel worden teruggebracht tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4%. Grondgebonden bedrijven zijn uitgezonderd van deze korting van 4%. De regeling gaat ook gelden voor niet-melkleve­rende bedrijven om te voorkomen dat rundvee naar deze bedrijven wordt verplaatst om aan de doelstelling voor vermindering van dieren te voldoen zonder dat feitelijk sprake is van fosfaatreductie.

Reductie van de veestapel
Melkveehouders, die in 2017 de melkveestapel beëindigen zodanig dat deze dieren geen fosfaat meer produceren in Nederland, komen in aanmerking voor een premie per dier. Hiervoor zal een subsidieregeling worden opengesteld in drie openstellingen, waarbij de premie in een latere openstelling daalt. De eerste openstelling zal zijn van 20 februari tot en met 3 maart. De premie voor deze openstelling bedraagt € 1.200 per melkkoe. De exacte voorwaarden worden binnenkort bekend gemaakt.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maatregelen fosfaatreductie melkvee goedgekeurd door EC

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief