Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee

Dinsdag 22 november 2016

Op 17 november 2016 hebben vertegenwoordigers uit de melkveesector een akkoord bereikt over een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot onder het fosfaatplafond. Hiermee wordt getracht om derogatie in 2017 te behouden en met de Europese Commissie te kunnen spreken over voortzetting van derogatie vanaf 2018.

Het maatregelenpakket bestaat uit drie maatregelen:


1.         Voerspoor (verwachte reductie 1,7 miljoen kg fosfaat)
2.         Reductie van de veestapel (2,5)
3.         Fosfaatreductie door zuivelondernemingen (4,0)

Voerspoor
Het fosforgehalte van het mengvoer voor melkkoeien zal worden verlaagd. Gekeken wordt of een verdere verlaging in het voerrantsoen mogelijk is.

Reductie van de veestapel
Door de onzekerheid over het fosfaatrechtenstelsel is de afgelopen jaren het proces van bedrijfsbeëindiging vertraagd. Om te stimuleren dat bedrijven die overwegen te stoppen al in 2017 de melkveestapel afvoeren, wordt er een liquiditeitsvoorziening in het leven geroepen. Daarnaast komen ondernemers die bereid zijn in 2017 de melkveestapel te beëindigen of te krimpen, in aanmerking voor een premie per dier. Via een premieregeling, die drie keer wordt opengesteld en waarbij de premie de eerste openstelling het hoogst is en de volgende twee keer steeds lager wordt vastgesteld, worden melkveehouders gestimuleerd zo vroeg mogelijk in 2017 te stoppen met het houden van melkvee. Zowel de staatssecretaris van Economische Zaken als de zuivelsector stelt hiervoor € 25 miljoen beschikbaar.

Fosfaatreductie door zuivelondernemingen
De zuivelsector zal middels een fosfaatreductieplan de fosfaatproductie terugbrengen. De opgave voor de fosfaatreductie wordt vertaald naar individuele zuivelondernemingen. Melkveehouders die meer melk produceren dan een vastgestelde referentiehoeveelheid krijgen een korting op de melkprijs voor alle daarboven geproduceerde hoeveelheid melk. De hoogte van de korting wordt minder als melkveehouders hun veestapel verkleinen. Bedrijven met een veebezetting onder het niveau van 2 juli 2015 min 4% worden vrijgesteld. Feitelijk is hier sprake van een A- en een B-quotum.

Mededinging  en algemeen verbindend verklaring
De staatssecretaris spant zich in duidelijkheid te verkrijgen over hoe de maatregelen vormgegeven kunnen worden zodat ze passen binnen de kaders van de mededingingsregels. Hij ziet verder mogelijkheden tot het algemeen verbindend verklaren van maatregelen (maatregelen 1 en 3).
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief