Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mag de RVO een fout herstellen?

Woensdag 09 november 2016

Het gebeurt wel eens dat de RVO een fout maakt en deze op een later tijdstip zelf herstelt. Als deze correctie in uw voordeel is, heeft u er uiteraard geen problemen mee. Maar kan de RVO ook een correctie uitvoeren in uw nadeel? Wat zegt de rechter hierover?

De RVO stelde in maart 2015 de melkveefosfaatreferentie voor een melkveebedrijf vast op 2.301 kg. Ruim een half jaar later trok zij het besluit in en werd de referentie vastgesteld op 1.102 kg. De melkveehouder was het hier niet mee eens en stelde beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Volgens hem was de RVO niet bevoegd om de MVFR te wijzigen, omdat het besluit van maart 2015 formele rechtskracht had. Ook kon hij volgens hem niet weten dat het oorspronkelijke besluit onjuist was. Bij het besluit ontbrak namelijk een toelichting op de wijze van berekenen.

Helaas was het college het niet met de melkveehouder eens. Op de vooraankondiging stond wel een toelichting op de berekeningswijze en werd voor nadere informatie verwezen naar het klantportaal mijn.rvo.nl. Ook mocht volgens het college van een professionele landbouwer verwacht worden dat deze zich bij twijfel op de hoogte stelt van de toepasselijke regels. Hij had moeten zien dat de van belang zijnde gegevens voor de berekening van de MVFR onjuist waren. Over die gegevens (grondoppervlakte, fosfaattoestand percelen) beschikte hij immers zelf.

Gezien het tijdsverloop tussen het oorspronkelijke besluit en de correctie (ruim zes maanden) mocht de melkveehouder er ook niet op vertrouwen dat de RVO de fout niet zou herstellen. De RVO had zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat de bedrijfsbeslissingen die de melkveehouder had genomen in de periode tussen beide besluiten, zoals de aanschaf van extra vee, voor zijn rekening kwamen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mag de RVO een fout herstellen?

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief