Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mag de RVO een fout herstellen?

Woensdag 09 november 2016

Het gebeurt wel eens dat de RVO een fout maakt en deze op een later tijdstip zelf herstelt. Als deze correctie in uw voordeel is, heeft u er uiteraard geen problemen mee. Maar kan de RVO ook een correctie uitvoeren in uw nadeel? Wat zegt de rechter hierover?

De RVO stelde in maart 2015 de melkveefosfaatreferentie voor een melkveebedrijf vast op 2.301 kg. Ruim een half jaar later trok zij het besluit in en werd de referentie vastgesteld op 1.102 kg. De melkveehouder was het hier niet mee eens en stelde beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Volgens hem was de RVO niet bevoegd om de MVFR te wijzigen, omdat het besluit van maart 2015 formele rechtskracht had. Ook kon hij volgens hem niet weten dat het oorspronkelijke besluit onjuist was. Bij het besluit ontbrak namelijk een toelichting op de wijze van berekenen.

Helaas was het college het niet met de melkveehouder eens. Op de vooraankondiging stond wel een toelichting op de berekeningswijze en werd voor nadere informatie verwezen naar het klantportaal mijn.rvo.nl. Ook mocht volgens het college van een professionele landbouwer verwacht worden dat deze zich bij twijfel op de hoogte stelt van de toepasselijke regels. Hij had moeten zien dat de van belang zijnde gegevens voor de berekening van de MVFR onjuist waren. Over die gegevens (grondoppervlakte, fosfaattoestand percelen) beschikte hij immers zelf.

Gezien het tijdsverloop tussen het oorspronkelijke besluit en de correctie (ruim zes maanden) mocht de melkveehouder er ook niet op vertrouwen dat de RVO de fout niet zou herstellen. De RVO had zich daarom terecht op het standpunt gesteld dat de bedrijfsbeslissingen die de melkveehouder had genomen in de periode tussen beide besluiten, zoals de aanschaf van extra vee, voor zijn rekening kwamen.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mag de RVO een fout herstellen?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief