Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Massaal bezwaar box 3 heffing 2017

Donderdag 20 september 2018

Wellicht heeft u er al van gehoord via de media. Anders dan de term doet vermoeden en in tegenstelling tot voorgaande belastingjaren dient u over het jaar 2017 tijdig en individueel bezwaar te maken als u van mening bent dat de vermogensrendementsheffing over uw vermogen in box 3 ten opzichte van de lage rente op uw tegoeden onevenredig hoog is. Uw bezwaarschrift is tijdig als dit binnen 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag is ingediend.

Het ingediende bezwaarschrift valt vervolgens onder de zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit wil zeggen dat de belastingdienst, nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, een collectieve uitspraak op alle bezwaren binnen de massaalbezwaarprocedure doet.

Eerdere gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp hebben tot op heden niet tot tegemoetkoming aan de bezwaren geleid, het is dan ook de vraag in hoeverre de kans bestaat dat hieraan voor het jaar 2017 wel tegemoet wordt gekomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of bezwaar maken tegen uw aanslag? Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief