Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Massaal bezwaar box 3 heffing 2017

Donderdag 20 september 2018

Wellicht heeft u er al van gehoord via de media. Anders dan de term doet vermoeden en in tegenstelling tot voorgaande belastingjaren dient u over het jaar 2017 tijdig en individueel bezwaar te maken als u van mening bent dat de vermogensrendementsheffing over uw vermogen in box 3 ten opzichte van de lage rente op uw tegoeden onevenredig hoog is. Uw bezwaarschrift is tijdig als dit binnen 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag is ingediend.

Het ingediende bezwaarschrift valt vervolgens onder de zogenaamde massaalbezwaarprocedure. Dit wil zeggen dat de belastingdienst, nadat de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, een collectieve uitspraak op alle bezwaren binnen de massaalbezwaarprocedure doet.

Eerdere gerechtelijke uitspraken over dit onderwerp hebben tot op heden niet tot tegemoetkoming aan de bezwaren geleid, het is dan ook de vraag in hoeverre de kans bestaat dat hieraan voor het jaar 2017 wel tegemoet wordt gekomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of bezwaar maken tegen uw aanslag? Onze adviseurs zijn u graag van dienst.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief