Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Medewerkers van familiebedrijven meest loyaal

Dinsdag 18 december 2018

Uit een onderzoek van een familiebedrijvenportaal blijkt dat medewerkers van familiebedrijven veel loyaler zijn dan van niet familiebedrijven. Als belangrijkste reden wordt genoemd; gemoedelijkheid en een familiaire sfeer.

Van de familiebedrijvenmedewerkers zegt 80% zich erg loyaal te voelen. Dat geldt ook voor het management. Van hen geeft namelijk 40% aan te zullen vertrekken als er een overname door een derde partij zou plaatsvinden.

Het verschil wordt ook beaamd door Jan Beerling van een executive search bureau. Het gevoel van trots is bij familiebedrijven sterk aanwezig. Wat ook kan meespelen is het feit dat mensen zich bij familiebedrijven veel meer invloed toe-eigenen, terwijl bij niet familiebedrijven eerder het gevoel ontstaat onderdeel te zijn van een ‘proces’.

 

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief