Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mediation, ook bij ruzie met de belastingdienst

Woensdag 12 juli 2017

Het kan hoog in de papieren lopen als er een meningsverschil is tussen de particulier of kleine ondernemer en de belastingdienst.

Daar waar een rechtzaak erg veel geld, tijd en energie kost, waarbij de uitkomst vaak niet eens bevredigend is voor beide partijen, kan een mediator goed van pas komen. Ook belastingadviseurs kunnen lang lopende geschillen hebben met de fiscus. Een mediator wordt ingezet om een goede oplossing te vinden voor beide partijen.

De belastingdienst heeft een mediatoncoördinator die u bereiken kunt onder telefoonnummer 0800-0543. Maar de inspecteur zal hier ook vrijwillig voor moeten kiezen, anders staat u nog met lege handen.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief