Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Meer duidelijkheid over (excessief) lenen bij de eigen B.V.: opletten geblazen!

Donderdag 16 mei 2019

Eerder besprak ik in mijn blog de aangekondigde maatregel in 2022 voor schulden bij de eigen B.V. . Het betreft schulden boven een bedrag van € 500.000. Gevolg van de maatregel: een verplichte belastingheffing in box 2 (huidig tarief 25%, tarief 2022 naar verwachting 26,9%). Het betrof destijds een aankondiging van een wetsvoorstel met nog een heleboel onduidelijkheden. Inmiddels is een wetsvoorstel gepubliceerd waarin meer duidelijk wordt over de aangekondigde maatregelen. Hierna treft u een update aan.

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
Doel van de wet is het excessief lenen bij de eigen B.V. te ontmoedigen. Dit komt omdat mensen met een eigen B.V. in staat zijn belastingheffing naar de verre toekomst te verschuiven door winsten in die B.V. op te potten en dus niet in de vorm van dividend (met bijbehorende belastingheffing) uit te keren. Ook wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te lenen van de eigen B.V.. Omdat het vaak om forse bedragen gaat, is dit een bron voor veel discussies met de Belastingdienst. Met de voorgestelde maatregel zijn discussies over leenbedragen boven € 500.000 niet langer nodig: bij die leningen treedt belastingheffing op in box 2 (26,9% in 2022).

Welke leningen vallen onder de voorgestelde maatregel?
De voorgestelde regeling is van toepassing op alle leningen die de eigenaar bij zijn B.V. heeft, ongeacht of er zekerheden tegenover de lening staan. Dus financieringen bij de eigen B.V. voor bijvoorbeeld onroerende zaken in privé of in privé gehouden beleggingen vallen onder de regeling als deze een bedrag van totaal € 500.000 te boven gaan. Leningen die gesloten zijn voor de eigen woning zijn uitgezonderd van de voorgestelde maatregel en leiden dus niet tot de verplichte belastingheffing.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het ook na invoering van voornoemde wet mogelijk is leningen ten aanzien van de eigen woning bij de B.V. af te sluiten. Om te worden uitgezonderd van voornoemde belastingheffing is het dan wel vereist dat een recht van hypotheek tot zekerheid van de eigenwoningschuld is verstrekt. Hiervoor is een notariële akte vereist.

Opletten geblazen!
Er zijn inmiddels vele commentaren gegeven op het gepubliceerde wetsvoorstel. Er zitten namelijk diverse onevenwichtigheden in. Er is in meerdere situaties sprake van een dubbele belastingheffing. Een voorbeeld zal dit duidelijker maken:

Een eigenaar van een B.V. heeft een schuld bij deze B.V. van € 700.000. Dit bedrag is in het verleden geleend voor de aankoop van een beleggingspand in privé. Eind 2022 zal een fiscale afrekening plaatsvinden bij deze persoon voor een bedrag van € 200.000. Dit betekent dus € 53.800 belastingheffing. De schuld aan de B.V. blijft echter intact. Als de aandeelhouder later een dividend uitkeert om deze schuld alsnog af te lossen, dan is wederom € 53.800 belasting verschuldigd. Dubbele heffing dus!

Verder is duidelijk geworden dat het grensbedrag van € 500.000 geldt voor de eigenaar van de B.V. en zijn echtgenoot gezamenlijk. Het is dus niet zo dat bij gehuwden een grensbedrag van € 1.000.000 van toepassing is. Indien beiden dus een schuld hebben van € 400.000 (totaal € 800.000), is de regeling van toepassing op een bedrag van € 300.000. Ook geldt de regeling als de B.V. leningen heeft gesloten bij bijvoorbeeld kinderen. Kortom: diverse situaties die zorgen voor een ruime werking van de regeling.

Afschrikmaatregel
De voorgenomen maatregel treft “slechts” 11.000 personen. De wetgeving is dus vooral bedoeld om aandeelhouders af te schrikken om nog grote bedragen bij hun B.V. te lenen. Immers de belastingheffing die hiermee gepaard gaat, is onevenredig hoog. Tevens wordt met deze maatregel een extra prikkel gegeven om nog in 2019 (tegen het nu nog geldende lagere tarief van 25%) schulden af te lossen met een dividenduitkering.

Graag kijken wij met u naar de gevolgen voor u van de voorgestelde maatregelen. Ook denken wij graag mee in het tijdig voorkomen van ongewenste (dubbele) belastingheffing.

Als u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot een van de fiscale adviseurs van OOvB.

 

< Terug

Meest recente berichten

Vordering vastlegging reguliere pacht toegewezen

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder verkocht in 2004 enkele percelen grond met een oppervlakte van 2 hectare voor € 450.000 aan een projectontwikkelaar, die hierop na drie jaar woningbouw wou realiseren. Tot deze tijd mo... Lees verder >

Check uw bemestingsplan

Donderdag 16 mei 2019 (Agrarisch)
Nu de Gecombineerde opgave is ingediend, is het raadzaam om te controleren of uw bemestingsplan nog actueel is. Wijzigingen moeten officieel binnen 7 dagen in het plan doorgevoerd te worden. Het gaat dan voo... Lees verder >

Demonstratieregeling klimaattechnologieën en - innovaties in transport

Woensdag 15 mei 2019 (Ondernemersnieuws)

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsecto... Lees verder >

OOvB Ondernemerssessie "Kansen. Veranderingen. Ambitie. Waar sta jij over 5 jaar?"

Woensdag 15 mei 2019 (OOvB Nieuws)

Of het nu gaat om internationale thema’s als de gevolgen van de Brexit, de oplopende spanningen tussen China en Amerika, zaken als de toenemende macht van online platforms of de effecten van het kli... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief