Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Meer erfpacht in gestapelde financiering

Donderdag 13 augustus 2015


Steeds meer landbouwers maken voor de financiering van hun bedrijf vaker en voor grotere oppervlaktes gebruik van één van de erfpachtvormen. ASR bijvoorbeeld kocht in het eerste halfjaar van 2015 1846 hectare landbouwgrond aan om die vervolgens uit te geven in langjarige reguliere pacht en/of erfpacht; in dezelfde periode in 2014 was dat 717 hectare. Het aantal aanvragen steeg van 85 in het eerste halfjaar van 2014 naar 112 in het eerste halfjaar van 2015. De gemiddelde grondoppervlakte per transactie verdubbelde bijna van 8,4 hectare in 2014 naar 16,5 hectare in dit jaar. Het aantal grondfinancieringen op basis van pacht en erfpacht neemt toe, omdat banken op dit moment nog terughoudend zijn met het verstrekken van krediet.
Daar waar de jaarlijkse lasten van een financiering via bank langzaam dalen omdat geen rente meer betaald wordt over het afgeloste deel van de lening, stijgen de jaarlijkse lasten van erfpacht juist, na eerst op een lager niveau te zijn gestart door de indexering van de erfpachtcanon. De financiering via erfpacht als een onderdeel van het totale financieringsplan helpt om de jaarlijkse financieringslasten meer constant te houden en kan daarmee één van de hulpmiddelen zijn bij een succesvol financieringstraject. Door de combinatie van erfpacht en banklening slagen steeds vaker ondernemers erin hun plannen te realiseren.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Meer erfpacht in gestapelde financiering

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief