Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Meer kredietmogelijkheden voor MKB

Donderdag 15 maart 2018

In de praktijk blijkt dat bedrijfsleven en banken last hebben van verpandingsverboden die een rem zetten op de kredietverlening.

Verpandingsverboden komen in praktijk regelmatig voor. Met name grote opdrachtgevers zoals woningcorporaties, lokale overheden en grote ondernemingen leggen deze verboden op – meestal in hun algemene voorwaarden - aan hun opdrachtnemers/leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), die meestal niet anders kunnen dan hiermee instemmen omdat ze anders niet in aanmerking komen voor de opdracht.

De gedachte hierachter is te voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden. Zonder een verpandingsverbod bestaat het risico van extra administratief werk, omdat gecontroleerd moet worden of aan de oorspronkelijke debiteur (de opdrachtnemer) betaald moet worden of aan een andere schuldeiser die zich meldt (zoals een bank van de opdrachtnemer).

Het gevolg is echter wel dat die vorderingen niet kunnen worden verpand aan bijvoorbeeld banken als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen, zeker omdat grote opdrachtgevers ook vaak lange betalingstermijnen hanteren.

Afschaffing van het verpandingsverbod zou om die reden met name voor het MKB een groot voordeel betekenen. In buurlanden kunnen bij ontbreken van verpandingsverboden vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt, zodat afschaffing ook een verbetering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zou betekenen.

De Minister voor Rechtsbescherming komt daarom nog dit voorjaar met een wetsvoorstel. Over de inhoud gaat hij de komende periode in overleg met het bedrijfsleven.

< Terug

Meest recente berichten

Dwangsom vanwege niet uitvoeren adviezen bedrijfsgezondheidsplan

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met rundvee, varkens en pluimvee moeten in het kader van een verantwoord antibioticagebruik jaarlijks een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan laten opstellen. Vervolgens moet men oo... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting: over welk jaar?

Donderdag 25 april 2019 (Agrarisch)
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in een zaak vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over welk jaar een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies moet worden toegepast in het geval ... Lees verder >

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief