Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Meer kredietmogelijkheden voor MKB

Donderdag 15 maart 2018

In de praktijk blijkt dat bedrijfsleven en banken last hebben van verpandingsverboden die een rem zetten op de kredietverlening.

Verpandingsverboden komen in praktijk regelmatig voor. Met name grote opdrachtgevers zoals woningcorporaties, lokale overheden en grote ondernemingen leggen deze verboden op – meestal in hun algemene voorwaarden - aan hun opdrachtnemers/leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), die meestal niet anders kunnen dan hiermee instemmen omdat ze anders niet in aanmerking komen voor de opdracht.

De gedachte hierachter is te voorkomen dat zich onbekende debiteuren melden. Zonder een verpandingsverbod bestaat het risico van extra administratief werk, omdat gecontroleerd moet worden of aan de oorspronkelijke debiteur (de opdrachtnemer) betaald moet worden of aan een andere schuldeiser die zich meldt (zoals een bank van de opdrachtnemer).

Het gevolg is echter wel dat die vorderingen niet kunnen worden verpand aan bijvoorbeeld banken als zekerheid voor krediet. Dat belemmert de kredietverlening aan bedrijven, en kan er zelfs toe leiden dat zij onnodig met liquiditeitsproblemen kampen, zeker omdat grote opdrachtgevers ook vaak lange betalingstermijnen hanteren.

Afschaffing van het verpandingsverbod zou om die reden met name voor het MKB een groot voordeel betekenen. In buurlanden kunnen bij ontbreken van verpandingsverboden vorderingen gewoon als dekking in het financieringsverkeer worden gebruikt, zodat afschaffing ook een verbetering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven zou betekenen.

De Minister voor Rechtsbescherming komt daarom nog dit voorjaar met een wetsvoorstel. Over de inhoud gaat hij de komende periode in overleg met het bedrijfsleven.

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief