Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melden uitrijden ruige stalmest bij SNL

Donderdag 03 maart 2016

Indien men subsidie heeft aangevraagd voor weidevogelpakketten van agrarisch natuurbeheer (SNL), kan men extra toeslag ontvangen voor het uitrijden van ruige stalmest. Het uitrijden moet dan binnen twee weken na het uitrijden gemeld worden bij de gebiedscoördinator.


De gebiedscoördinator zorgt er vervolgens voor dat de meldingen worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


De toeslag wordt zoveel mogelijk tegelijkertijd met de uitbetaling van de SNL-subsidie uitbetaald aan degene die op 15 mei de grond beheert.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melden uitrijden ruige stalmest bij SNL

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief