Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

Dinsdag 02 juli 2019

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige veehouderijbedrijven volstaan met een melding, omdat hun stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied onder een bepaalde grenswaarde bleef. Door de uitspraak van de Raad van State van eind mei zijn deze bedrijven alsnog vergunningplichtig geworden. Daarbij is het van groot belang of de gemelde activiteiten wel of niet gerealiseerd zijn.

Diegenen die een melding hebben gedaan, deden dat conform de destijds geldende wet- en regelgeving en hebben te goeder trouw gehandeld. Om deze reden zal er volgens de minister van LNV geen sprake zijn van actieve handhaving door het bevoegde gezag. Er wordt naar gestreefd naar legalisatie van deze activiteiten. Daarvoor wordt een beleidslijn uitgewerkt, die dit najaar klaar moet zijn.

Echter, wanneer de gemelde activiteiten nog niet zijn gerealiseerd, zijn deze activiteiten niet meer zonder een vergunning uit te voeren. Dat betekent dat eerst een vergunning aangevraagd en verkregen moet worden. Vergunningverlening is mogelijk op basis van intern salderen (compenserende maatregelen binnen het bedrijf) of extern salderen (overname ammoniakrechten stoppend bedrijf).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief