Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

Dinsdag 02 juli 2019

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden sommige veehouderijbedrijven volstaan met een melding, omdat hun stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied onder een bepaalde grenswaarde bleef. Door de uitspraak van de Raad van State van eind mei zijn deze bedrijven alsnog vergunningplichtig geworden. Daarbij is het van groot belang of de gemelde activiteiten wel of niet gerealiseerd zijn.

Diegenen die een melding hebben gedaan, deden dat conform de destijds geldende wet- en regelgeving en hebben te goeder trouw gehandeld. Om deze reden zal er volgens de minister van LNV geen sprake zijn van actieve handhaving door het bevoegde gezag. Er wordt naar gestreefd naar legalisatie van deze activiteiten. Daarvoor wordt een beleidslijn uitgewerkt, die dit najaar klaar moet zijn.

Echter, wanneer de gemelde activiteiten nog niet zijn gerealiseerd, zijn deze activiteiten niet meer zonder een vergunning uit te voeren. Dat betekent dat eerst een vergunning aangevraagd en verkregen moet worden. Vergunningverlening is mogelijk op basis van intern salderen (compenserende maatregelen binnen het bedrijf) of extern salderen (overname ammoniakrechten stoppend bedrijf).

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melding PAS ingediend: hoe nu verder?

< Terug

Meest recente berichten

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH),... Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werk... Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)
Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief