Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melding van cashbetaling boven 5000 euro

Dinsdag 19 maart 2019

Op dit moment dient een winkelier een cliëntenonderzoek te doen wanneer een cashbetaling van meer dan 10.000 euro wordt gedaan. De Tweede Kamer wil de hoogte van dit bedrag verlagen naar 5000 euro. Het is één van de maatregelen die ingevoerd wordt om crimineel geld te weren. De discussie wakkert vooral de laatste tijd aan met de verhoogde activiteiten rondom drugs. Een meerderheid van de kamer is erover eens dat rondlopen en betalen met bedragen van meer dan 5000 euro doorgaans niet door gewone burgers wordt gedaan. Vooral niet omdat elektronisch betalen vrijwel overal is ingevoerd.

In 2018 werd in totaal zo’n 170 miljoen euro in beslag genomen van criminelen. Een bedrag dat nog steeds een schijntje is volgens experts. De geschatte drugshandel in Nederland bedraagt naar schatting een kleine 19 miljard euro.

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief