Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melkveefosfaatrechten aankopen?

Donderdag 30 juli 2015


Hoewel het wetsvoorstel voor melkveefosfaatrechten nog niet is gepubliceerd, wordt er al wel volop geprobeerd deze rechten van stoppende melkveehouders aan te kopen. Hierbij worden de gekste prijzen genoemd.
De forfaitaire mestproductie van een koe bedraagt 41 kg fosfaat. Vergeleken met een varkensrecht van € 60 (dat overeenkomt met forfaitair 7,4 kg fosfaat), zou een melkveefosfaatrecht ongeveer € 330 waard zij;. vergeleken met een pluimveerecht (0,5 kg fosfaat van € 12,50) zou dat tot een bedrag van € 1.025 leiden.
Als men de prijs zou baseren op de hoogste prijs van het melkquotum, komt de waarde overeen met 7.500 kg melk x 4,25% vet x € 50 per kg vet. Dan zou de prijs van een melkveefosfaatrecht  circa       € 16.000 zijn.
Bij deze kwestie spelen een groot aantal zaken die om een antwoord vragen, zoals:
1. Is groei zonder aankoop van melkveefosfaatrechten mogelijk als deze productie 100% grondgebonden wordt gerealiseerd?
2. Wordt uitwisseling tussen varkens, pluimvee en melkveehouderij mogelijk?
3. Zijn de investeringen afschrijfbaar?
4. Worden melkveefosfaatrechten onbelemmerd en zonder korting overdraagbaar?


Op bedrijfsniveau geldt ook dat het voor niet grondgebonden groei verplicht is voor een deel van de groei extra grond te verwerven en geldt daarnaast ook de 100% verwerkingsplicht.
Laat u, voordat u over gaat tot koop of verkoop van melkveefosfaatrechten, goed informeren over de mogelijke gevolgen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melkveefosfaatrechten aankopen?

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief