Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melkveefosfaatrechten aankopen?

Donderdag 30 juli 2015


Hoewel het wetsvoorstel voor melkveefosfaatrechten nog niet is gepubliceerd, wordt er al wel volop geprobeerd deze rechten van stoppende melkveehouders aan te kopen. Hierbij worden de gekste prijzen genoemd.
De forfaitaire mestproductie van een koe bedraagt 41 kg fosfaat. Vergeleken met een varkensrecht van € 60 (dat overeenkomt met forfaitair 7,4 kg fosfaat), zou een melkveefosfaatrecht ongeveer € 330 waard zij;. vergeleken met een pluimveerecht (0,5 kg fosfaat van € 12,50) zou dat tot een bedrag van € 1.025 leiden.
Als men de prijs zou baseren op de hoogste prijs van het melkquotum, komt de waarde overeen met 7.500 kg melk x 4,25% vet x € 50 per kg vet. Dan zou de prijs van een melkveefosfaatrecht  circa       € 16.000 zijn.
Bij deze kwestie spelen een groot aantal zaken die om een antwoord vragen, zoals:
1. Is groei zonder aankoop van melkveefosfaatrechten mogelijk als deze productie 100% grondgebonden wordt gerealiseerd?
2. Wordt uitwisseling tussen varkens, pluimvee en melkveehouderij mogelijk?
3. Zijn de investeringen afschrijfbaar?
4. Worden melkveefosfaatrechten onbelemmerd en zonder korting overdraagbaar?


Op bedrijfsniveau geldt ook dat het voor niet grondgebonden groei verplicht is voor een deel van de groei extra grond te verwerven en geldt daarnaast ook de 100% verwerkingsplicht.
Laat u, voordat u over gaat tot koop of verkoop van melkveefosfaatrechten, goed informeren over de mogelijke gevolgen.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melkveefosfaatrechten aankopen?

< Terug

Meest recente berichten

Internetconsultaties voor financiering onderzoek glastuinbouw en varkenshouderij

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)
Brancheorganisaties in de glastuinbouw en de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) hebben de minister van LNV verzocht dat alle ondernemers in hun sector moeten meebetalen aan een onderzoeksprogramma.... Lees verder >

Moet u als oudere agrarische ondernemer uw onderneming “staken” van de fiscus?

Dinsdag 16 juli 2019 (Agrarisch)

Voorkomen is beter dan genezen!
Afgelopen week kwam in het nieuws dat de belastingdienst zijn pijlen gaat richten op een groep oudere agrarische ondernemers. Het gaat dan vooral om ondernemers die al... Lees verder >

Wisselende resultaten detailhandel

Dinsdag 16 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het klimaat was in 2018, net als 2017, gunstig voor de detailhandel. De branche profiteerde onder meer van de groei van de economie en de consumentenbestedingen. De omzet liet dan ook een sterkere toename... Lees verder >

Op zoek naar vakantiewerkers? Denk aan uw kinderen!

Dinsdag 16 juli 2019 (Fiscaal)

U bent geholpen, uw kinderen hebben een leuke bijverdienste en krijgen een beeld van uw bedrijf. De kosten kunt u ten laste van de winst brengen.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief