Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melkveefosfaatreferentie en bedrijfsoverdrachten

Donderdag 30 april 2015


Het is bij bedrijfsoverdrachten belangrijk om goed na te gaan of de melkveefosfaatreferentie overgedragen kan worden. Deze referentie is namelijk bedrijfsgebonden en niet verhandelbaar.


Wanneer wel overdracht mogelijk
Overdracht is alleen mogelijk in de volgende gevallen:
- bij een overdracht van het bedrijf voor erfopvolging;
- als er sprake is van bloed- of aanverwantschap in de eerste, tweede of derde graad.


Bij elke andere vorm van overdracht van een bedrijf of bedrijfsbeëindiging vervalt de melkveefosfaatreferentie. Consequentie hiervan is dat het voortzettende bedrijf het gehele fosfaatoverschot moet verwerken of hiervoor zelfs grond moet worden aangetrokken.


Voorbeelden
Voorbeelden situaties waarbij overdracht mogelijk is:
- ouders gaan een maatschap aan met een kind;
- een broer gaat een maatschap aan met een zus.


Voorbeelden waarbij overdracht niet mogelijk is:
- een maatschap wordt omgezet in een BV;
- een landbouwer gaat een maatschap aan met een derde, bijv. een buurman;
- een landbouwer koopt een ander bedrijf erbij. De melkveefosfaatreferentie van het aangekochte bedrijf komt te vervallen. Bij een wijziging van de rechtsvorm vervalt ook de referentie van het oorspronkelijke bedrijf.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melkveefosfaatreferentie en bedrijfsoverdrachten

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief