Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Melkveefosfaatreferentie niet zorgvuldig vastgesteld

Woensdag 15 juni 2016

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 15 juni 2016 twee uitspraken gedaan in een beroepsprocedure die door 32 melkveehouders was aangespannen met betrekking tot de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie (MVFR) in het kader van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Wvgm). Het ging daarbij met name om melkveehouders die in 2013 door bepaalde omstandigheden tijdelijk minder melkvee hadden of die bezig waren met een uitbreiding van het bedrijf.


Niet in geschil was dat met de Wvgm een stelsel van maatregelen is ingevoerd dat gericht is op de regulering van de eigendom van melkveehouders en dat dit stelsel een inbreuk vormt op het recht op ongestoord gebruik van eigendom. Het College overwoog deze maatregelen in hun algemeenheid niet disproportioneel zijn.


Maar volgens het College kunnen de maatregelen in de gevallen van de betreffende melkveehouders wel een individuele en buitensporige last zijn. Anders dan de staatssecretaris betoogde, biedt de Meststoffenwet wel de mogelijkheid voor een individuele belangenafweging. In het besluit tot vaststelling van de melkveefosfaatreferentie had de staatssecretaris daarom wel in moeten gaan op de individuele omstandigheden van de melkveehouders en hiermee rekening moeten houden bij de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie. Het beroep van de melkveehouders werd gegrond verklaard. De staatssecretaris diende in de individuele zaken een nieuw besluit te nemen.


Deze uitspraken bieden geen soelaas meer voor melkveehouders waarbij de melkveefosfaatreferentie reeds definitief vaststaat. Wellicht bieden ze wel mogelijkheden bij de nog vast te stellen fosfaatrechten voor melkvee.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Melkveefosfaatreferentie niet zorgvuldig vastgesteld

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief