Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

Donderdag 07 juni 2018

Op 1 september 2018 wordt een verbod op snavelbehandeling bij pluimvee van kracht. Op basis van de uitkomsten van een evaluatie wil de minister van LNV vasthouden aan de invoering van het verbod. Voor een verantwoorde ingroei naar dit verbod verleent ze wel een vrijstelling voor leghennen en moederdieren van reguliere vleeskuikens tot 1 januari 2019. Hiermee gaat voor circa 90% van alle pluimvee die in Nederland wordt gehouden, het verbod op snavelkapbehandeling per 1 januari 2019 in.

Binnen IKB Ei is het echter al vanaf 1 september 2018 verboden om nieuwe koppels leghennen op te zetten, waarvan de snavels zijn behandeld. Ook is het vanaf 1 januari 2020 niet meer toegestaan om eieren van onbehandelde leghennen af te zetten onder het IKB Ei keurmerk.


Voor kalkoenen wordt vooralsnog een vrijstelling verleend, omdat het niet zeker is of het stoppen met ingrepen niet leidt tot ongewenste situaties. De verwachting is dat op termijn de ingrepen alsnog achterwege kunnen worden gelaten.

Ook wordt er een vrijstelling van het verbod op snavelbehandeling verleend voor eendagskuikens die bestemd zijn voor export. Onbehandelde eendagskuikens zullen vaak alsnog worden behandeld in het land van bestemming met minder diervriendelijke methoden.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief