Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Misleidende energiecontracten schadelijk voor ZZP’ers

Woensdag 20 februari 2019

Het is bijna te mooi om waar te zijn. U bent actief als ZZP’er en nu blijkt dat u ook nog eens flink kunt besparen op uw energiekosten thuis. Op basis van een aantrekkelijke voorrekening door de energiemaatschappij, kunt u als ZZP’er zakelijk profiteren van de kosten die de energiemaatschappij in rekening brengt. U kunt de BTW aftrekken en ook de kosten zijn voor een deel als zakelijke kosten op te voeren, zo wordt verteld. Veel ZZP’ers zijn op deze manier afgelopen jaren ingegaan op een dergelijk aanbod. Als achteraf blijkt dat het met die voordelen wel meevalt en de wens ontstaat om het contract op te zeggen, blijkt er een addertje onder het gras te zitten. Immers u bent een zakelijke klant en heeft niet dezelfde rechten als een particuliere consument, die op elk moment een energiecontract kan opzeggen. Het resultaat is dat dure afkoopboetes worden gepresenteerd.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) is een onderzoek gestart om een einde te maken aan deze praktijken. Deels vanwege publicaties in de media maar ook door de toenemende klachten door ZZP’ers. Op dit moment zijn reeds een aantal gesprekken gevoerd met de energiesector, zo verklaart de ACM. Uiteindelijk zullen we bij uitblijven van veranderingen overgaan tot het opleggen van boetes, stelt de Autoriteit Consument en Markt. Boetes die kunnen oplopen tot 900.000 euro.

Aangezien een gewaarschuwd mens voor twee telt, en het feit dat ‘voorkomen beter is dan genezen’, kunt u misschien toch maar beter extra opletten als u als ZZP’er een zakelijk energiecontract af gaat sluiten voor uw privé woning.

Tip! Lees ook de blog van onze jurist Ilona Vinke.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief