Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


MKB investeert als vanouds.

Dinsdag 14 februari 2017

Na een jarenlange terughoudendheid blijkt de investeringsbereidheid in het Midden- en Kleinbedrijf aanzienlijk hoog te noemen. (Lees ook dit artikel). Dat is tenminste de conclusie van ING die dat vaststelt aan de hand van haar investeringsbarometer. Opvallend is dat vooral ook het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) een investeringsgroei laat zien. Daarmee lopen zij overigens wel een stuk achter hun grotere broers aan, die reeds een jaar geleden startten met het doen van meer bedrijfsinvesteringen.

ING meldt verder dat vooral de bedrijfstakken industrie en bouw voorop lopen met hun investeringen. Een groot deel van deze investeringen kan overigens gedaan worden dankzij een grotere financiële armslag in de bedrijven zelf. Daarnaast wordt een beroep gedaan op bankfinancieringen. Alternatieve financieringen, zoals crowdfunding, komen slechts zelden voor. Uitzondering op dit positieve investeringsnieuws is de branche detailhandel. Veel winkels vechten nog altijd tegen een verhevigde online concurrentie en algehele terugloop van winkelbezoek.

Investeringsplannen?
Loopt u rond met investeringsplannen? Heb het er eens over met één van onze OOvB experts. info@oovb.nl

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief