Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


MKB profiteert van extra krediet door betere ondernemingsplannen.

Woensdag 20 april 2016

MKB kredietverstrekker Qredits geeft aan over het afgelopen eerste kwartaal 13% meer krediet verstrekt te hebben dan over dezelfde periode een jaar eerder. Voor een deel is dat te danken aan de groei van het aantal kredietaanvragen, maar voor een deel ook door de toegenomen kwaliteit van de onderliggende businessplannen.

Qredits is jaren geleden opgezet als een alternatief naast de grootbanken zoals we die allemaal kennen. In eerste instantie als aanbieder voor microfinancieringen, heeft Qredits zich inmiddels ontwikkeld tot een volwaardig kredietverstrekker voor bedragen tot 250.000 euro.

Het is allang duidelijk dat een goed businessplan de kans op ondernemerssucces vergroot. Niet voor niets hameren organisaties als de KvK en banken op het belang van een businessplan. Niet alleen voor starters, maar ook voor ondernemers en ondernemingen die een jarenlange ervaring achter de kiezen hebben.

OOvB helpt u graag bij de opstelling van uw businessplan. Vraag ernaar bij uw OOvB contactpersoon.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief