Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijk toch recht op aanvullende beurs?

Dinsdag 17 januari 2017

Met ingang van het studiejaar 2016 is het voor ondernemers met wisselende inkomsten en studerende kinderen gemakkelijker om het peiljaar te verleggen voor de studiefinanciering.

Tot en met het studiejaar 2015 diende er een bijzondere situatie aanwezig te zijn om het peiljaar voor de studiefinanciering te verleggen. Het peiljaar is normaliter twee jaar eerder. Voor het studiejaar 2016 wordt derhalve gekeken naar het inkomen uit het belastingjaar 2014. Een tegenvallende winst werd niet gezien als een bijzondere situatie en was derhalve geen reden om het peiljaar voor de studiefinanciering te verleggen.

Met ingang van 2016 is de voorwaarde van een bijzondere situatie komen te vervallen en is het gemakkelijker om het peiljaar te kunnen verleggen. Om in aanmerking te komen voor het verleggen van het peiljaar dient het gezamenlijke verzamelinkomen van de ouders minimaal 15% te zijn gedaald ten opzichte van het normale peiljaar. Het peiljaar kan één maar ook twee jaren worden verlegd.

Een voorbeeld:
-      In 2015 hebben de ouders een hoog inkomen en bestaat er voor de kinderen derhalve in 2017 geen recht op de aanvullende beurs.
-      In 2016 hebben de ouders een wat lager inkomen ten opzichte van 2015, maar nog niet voldoende voor de kinderen om in 2018 in aanmerking te komen voor de aanvullende beurs.
-      In 2017 is het inkomen nog verder gezakt ten opzichte van voorgaande jaren en komen de kinderen in 2019 in aanmerking voor de aanvullende beurs.

Voor de studiefinanciering 2017 wordt gekeken naar het inkomen 2015. In dit voorbeeld was het inkomen te hoog en bestaat er in beginsel geen recht op de aanvullende beurs. Door het peiljaar te verleggen naar 2017 kan in 2017 toch de aanvullende beurs worden verkregen. Ook in 2018 (wordt normaliter naar het jaar 2016 gekeken) kan het peiljaar naar 2017 worden verlegd zodat er toch recht bestaat op de aanvullende beurs. Voor het jaar 2019 wordt al gekeken naar het jaar 2017 en is een verlegging van het peiljaar niet nodig. Er is geen deadline of einddatum aan het verzoek om het peiljaar te verleggen. Door een tegenvallende winst in 2017 kan dus meerdere jaren worden geprofiteerd. Mogelijk komt uw zoon of dochter toch in aanmerking voor de aanvullende beurs.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze adviseurs.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief