Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijk verlenging subsidie `Asbest eraf, zonnepanelen erop`

Donderdag 23 juli 2015

Tot 1 september 2015 is het, onder voorbehoud van beschikbaar budget in de betreffende provincie, nog mogelijk om subsidie aan te vragen via de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De asbestsanering en het plaatsen van de zonnepanelen moet gerealiseerd zijn voor 31 oktober 2015.


Deze stimuleringsregeling is een landelijke regeling, die geldt voor een agrarisch bedrijf, een voormalig agrarisch bedrijf en een eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok. De uitvoering vindt plaats door de provincies. De oppervlakte te saneren asbestdak moet minimaal 250 m2 bedragen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2, met een maximum van € 15.000. De exacte voorwaarden zijn te vinden in de provinciale regeling.


Het beschikbare bedrag voor de regeling, dat per provincie verschilt, is echter nog niet volledig benut. De provincies hebben dan ook de intentie om de regeling te verlengen tot en met eind 2016. Besluitvorming daarover vindt in september plaats. Meer informatie is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Via deze website kunt u ook de provinciale regelingen vinden.


Er is dit voorjaar een nieuwe subsidie voor de sanering van asbest aangekondigd door de overheid, die volgend jaar moet ingaan. De voorwaarden van deze regeling zijn nog niet bekend.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mogelijk verlenging subsidie `Asbest eraf, zonnepanelen erop`

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief