Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijkheden herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking

Donderdag 05 november 2015

De belastingheffing over de boekwinst die wordt behaald bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve kan vervolgens worden afgeboekt op de aanschafprijs van bedrijfsmiddelen die in hetzelfde boekjaar of de volgende boekjaren worden aangeschaft. Op deze bedrijfsmiddelen kan daardoor niet of veel minder worden afgeschreven met als gevolg hogere winsten. Indien de herinvesteringsreserve na drie jaar nog niet is gebruikt, valt deze alsnog geheel vrij ten gunste van de winst. Deze termijn kan alleen bij bijzondere omstandigheden worden verlengd.


Herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking onderneming
Ook bij een gedeeltelijke staking van een onderneming kan een herinvesteringsreserve gevormd worden. Maar de gevormde herinvesteringsreserve moet dan wel aangewend worden in het kader van het voortgezette ondernemingsdeel.


Casus
Een maatschap exploiteerde een melkveehouderij en een jongveehouderij. In 2005 werd het melkquotum verkocht en daarmee de melkveehouderij gestaakt. De maatschap ging verder met het opfokken van jongvee en de teelt van snijmaïs. De boekwinst op het verkochte melkquotum werd opgenomen in een herinvesteringsreserve.


In 2006 kocht de maatschap een graafmachine en in 2008 een wheelloader, die beide in lease werden uitgegeven aan een derde. De maatschap boekte deze aanschaffingen af op de herinvesteringsreserve, maar de Belastingdienst corrigeerde dit.


Het Gerechtshof oordeelde dat de leaseactiviteit geheel los stond van de jongveehouderij. De herinvesteringsreserve kon daarom niet worden afgeboekt op de graafmachine en de wheelloader. Dit betekende dat de herinvesteringsreserve aan de winst moest worden toegevoegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mogelijkheden herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief