Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijkheden herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking

Donderdag 05 november 2015

De belastingheffing over de boekwinst die wordt behaald bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De reserve kan vervolgens worden afgeboekt op de aanschafprijs van bedrijfsmiddelen die in hetzelfde boekjaar of de volgende boekjaren worden aangeschaft. Op deze bedrijfsmiddelen kan daardoor niet of veel minder worden afgeschreven met als gevolg hogere winsten. Indien de herinvesteringsreserve na drie jaar nog niet is gebruikt, valt deze alsnog geheel vrij ten gunste van de winst. Deze termijn kan alleen bij bijzondere omstandigheden worden verlengd.


Herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking onderneming
Ook bij een gedeeltelijke staking van een onderneming kan een herinvesteringsreserve gevormd worden. Maar de gevormde herinvesteringsreserve moet dan wel aangewend worden in het kader van het voortgezette ondernemingsdeel.


Casus
Een maatschap exploiteerde een melkveehouderij en een jongveehouderij. In 2005 werd het melkquotum verkocht en daarmee de melkveehouderij gestaakt. De maatschap ging verder met het opfokken van jongvee en de teelt van snijmaïs. De boekwinst op het verkochte melkquotum werd opgenomen in een herinvesteringsreserve.


In 2006 kocht de maatschap een graafmachine en in 2008 een wheelloader, die beide in lease werden uitgegeven aan een derde. De maatschap boekte deze aanschaffingen af op de herinvesteringsreserve, maar de Belastingdienst corrigeerde dit.


Het Gerechtshof oordeelde dat de leaseactiviteit geheel los stond van de jongveehouderij. De herinvesteringsreserve kon daarom niet worden afgeboekt op de graafmachine en de wheelloader. Dit betekende dat de herinvesteringsreserve aan de winst moest worden toegevoegd.

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mogelijkheden herinvesteringsreserve bij gedeeltelijke staking

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief