Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Woensdag 04 juli 2018

Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?


Op klei- en veengrond mag grasland gescheurd worden tot 15 september, als nadien een stikstofbehoeftig gewas wordt ingezaaid. Wanneer het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof, is het nemen van een representatief grondmonster (scheurmonster) verplicht.

Voor grasland op zand- en lössgrond is het scheuren in de zomermaanden in principe niet mogelijk. Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen c.q. vrijstellingen:  • Derogatiebedrijven mogen het grasland tussen 1 juni en 31 augustus scheuren en weer opnieuw inzaaien met gras. Dit moet van tevoren gemeld worden bij de RVO. Een scheurmonster is niet noodzakelijk, maar men krijgt wel een korting van 50 kg stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm (dus niet de gebruiksnorm voor dierlijke mest).

  • Bij schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven, kan men zich onder voorwaarden tot en met 31 augustus aanmelden bij de RVO. De uiterste herinzaaidatum is 15 september. Minimaal 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is, moet beschadigd zijn en de verwachte grasopbrengst moet minimaal 25% lager zijn. Dit moet blijken uit een rapport van een geregistreerd schade-expert. Het nemen van een scheurmonster is noodzakelijk, indien het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof.
     


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

< Terug

Meest recente berichten

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >

Regels scheuren grasland

Woensdag 07 augustus 2019 (Agrarisch)
Vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen hiervan voor de graszode kan het wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?Klei- en veengrondOp klei- en veengrond mag grasland tot en... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief