Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Woensdag 04 juli 2018

Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?


Op klei- en veengrond mag grasland gescheurd worden tot 15 september, als nadien een stikstofbehoeftig gewas wordt ingezaaid. Wanneer het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof, is het nemen van een representatief grondmonster (scheurmonster) verplicht.

Voor grasland op zand- en lössgrond is het scheuren in de zomermaanden in principe niet mogelijk. Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen c.q. vrijstellingen:  • Derogatiebedrijven mogen het grasland tussen 1 juni en 31 augustus scheuren en weer opnieuw inzaaien met gras. Dit moet van tevoren gemeld worden bij de RVO. Een scheurmonster is niet noodzakelijk, maar men krijgt wel een korting van 50 kg stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm (dus niet de gebruiksnorm voor dierlijke mest).

  • Bij schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven, kan men zich onder voorwaarden tot en met 31 augustus aanmelden bij de RVO. De uiterste herinzaaidatum is 15 september. Minimaal 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is, moet beschadigd zijn en de verwachte grasopbrengst moet minimaal 25% lager zijn. Dit moet blijken uit een rapport van een geregistreerd schade-expert. Het nemen van een scheurmonster is noodzakelijk, indien het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof.
     


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief