Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

Woensdag 04 juli 2018

Door droogte of andere beschadigingen aan de graszode kan het in deze periode wenselijk zijn om het grasland te vernieuwen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor?


Op klei- en veengrond mag grasland gescheurd worden tot 15 september, als nadien een stikstofbehoeftig gewas wordt ingezaaid. Wanneer het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof, is het nemen van een representatief grondmonster (scheurmonster) verplicht.

Voor grasland op zand- en lössgrond is het scheuren in de zomermaanden in principe niet mogelijk. Hierop bestaan enkele belangrijke uitzonderingen c.q. vrijstellingen:  • Derogatiebedrijven mogen het grasland tussen 1 juni en 31 augustus scheuren en weer opnieuw inzaaien met gras. Dit moet van tevoren gemeld worden bij de RVO. Een scheurmonster is niet noodzakelijk, maar men krijgt wel een korting van 50 kg stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm (dus niet de gebruiksnorm voor dierlijke mest).

  • Bij schade aan de graszode door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven, kan men zich onder voorwaarden tot en met 31 augustus aanmelden bij de RVO. De uiterste herinzaaidatum is 15 september. Minimaal 5% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is, moet beschadigd zijn en de verwachte grasopbrengst moet minimaal 25% lager zijn. Dit moet blijken uit een rapport van een geregistreerd schade-expert. Het nemen van een scheurmonster is noodzakelijk, indien het perceel nadien bemest wordt met een stikstofhoudende meststof.
     


Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Mogelijkheden scheuren grasland in de zomer

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief