Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Na te hoge boeterente, nu meevaller voor huiseigenaren

Donderdag 18 januari 2018

Heeft u na 14 juli 2016 te veel boeterente moeten betalen bij het oversluiten of vervroegd aflossen van uw hypotheek? Volgens de NOS krijgen 35.000 klanten gemiddeld 800 euro terug van hun bank.

Het mag wat kosten; het vervroegd aflossen of oversluiten van een hypotheek. Een lopend hypotheekcontract wordt opengebroken met alle financiële gevolgen van dien. De bank loopt hierdoor financiën mis, omdat deze de hypotheek op een andere basis van rente en looptijd heeft berekend. Hierdoor moet u een vergoeding betalen aan de bank; de boeterente.

Sinds 14 juli 2016 mag de boeterente vanwege nieuwe Europese regelgeving niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt van het oversluiten of vervroegd aflossen. Daarnaast moet de bank duidelijk uitleggen hoe de boeterente is berekend. In 2017 constateerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat banken zich niet aan de regels hielden. Ook hielden zij er verschillende rekenmethodes op na. De AFM bepaalde dat de banken de vergoedingen moesten herberekenen en het te veel betaalde bedrag moesten terugbetalen.

Zo moeten de Rabobank (20.000 klanten), de ABN Amro (9.000 klanten) en de ING (6.000 klanten) in totaal tussen de 25 en 30 miljoen terugbetalen. Alle herberekeningen zouden voor 1 januari 2018 doorgevoerd zijn, maar de Rabobank laat weten dat tot nu toe 95% herberekend is. De complexe gevallen moeten namelijk nog uitgezocht worden.

< Terug

Meest recente berichten

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >

RVO moet melkveehouder compenseren voor gemiste fosfaatrechten door verpachting grond

Woensdag 14 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder kocht in 2014 bijna 12 ha grond, waarmee zijn bedrijf geheel grondgebonden werd. Deze grond verpachtte hij van 1 mei 2015 tot 30 april 2016 aan een aardappelteler. Bij de vaststelling van d... Lees verder >

Handhaving fosfaatrechten en correcte dierregistratie

Donderdag 08 augustus 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijf... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief