Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Na Tweede Kamer ook Eerste Kamer kritisch over taakherschikking

Dinsdag 16 oktober 2018

In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer vragen aan minister Bruno Bruins (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesteld over het experiment taakherschikking. Dit naar aanleiding van zijn Algemene Maatregel van Bestuur van vlak voor het zomerreces.

Welke dringende redenen? Groen Links heeft, mede namens de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en 50PLUS, de minister gevraagd hoe het experiment zich verhoudt tot het nadere onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg. Ook willen de partijen weten welke dringende reden de minister heeft om nu al tot het experiment te besluiten, nog voor het capaciteitsonderzoek is afgerond.

In samenhang behandelen Verder vragen de partijen zich af of het experiment te rijmen is met Bruins toezegging aan de Tweede Kamer om samen met de minister van Onderwijs, Cultuur enWetenschap scenario's te ontwikkelen om de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland te verbeteren: “In welke mate staat het experiment het ontwikkelen van scenario's voor de tandheelkundige zorg in de weg c.q. sluit het potentiële andere oplossingen uit?” De partijen pleiten er bij de minister voor om beide documenten in samenhang te behandelen en samen met het werkveld tot breed gedragen keuzes te komen.

Hoe kwaliteit gegarandeerd? Ten slotte zijn de partijen benieuwd hoe de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft en wat de consequenties van deze taakherschikking zijn voor de opleidingscapaciteit van tandartsen. De Eerste Kamer verwacht uiterlijk 26 oktober een antwoord van de minister.

Boodschap is aangekomen Voor de KNMT bevestigt de kritische inbreng van de Eerste Kamer dat haar boodschap in politiek Den Haag is aangekomen. Die boodschap werd op maandag 17 september door KNMT-voorzitter Wolter Brands nog eens benadrukt in een brief waarin hij de bezwaren tegen taakherschikking nog eens onder de aandacht van de verschillende politieke partijen bracht, met het dringende verzoek de plannen van de minister kritisch te bezien.

Tegen taakherschikking, voor teamwork Tegelijk met de brief ontvingen de partijen het boekje Mondzorg=Teamwork. Dat bevatte onder meer een collage van de vele actiefoto’s waarmee tandartspraktijken lieten weten tegen taakherschikking en vóór teamwork te zijn.

Bron: ANT KNMT NVM-mondhygiënisten Rijksoverheid.nl

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief