Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Na Tweede Kamer ook Eerste Kamer kritisch over taakherschikking

Dinsdag 16 oktober 2018

In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer vragen aan minister Bruno Bruins (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesteld over het experiment taakherschikking. Dit naar aanleiding van zijn Algemene Maatregel van Bestuur van vlak voor het zomerreces.

Welke dringende redenen? Groen Links heeft, mede namens de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en 50PLUS, de minister gevraagd hoe het experiment zich verhoudt tot het nadere onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg. Ook willen de partijen weten welke dringende reden de minister heeft om nu al tot het experiment te besluiten, nog voor het capaciteitsonderzoek is afgerond.

In samenhang behandelen Verder vragen de partijen zich af of het experiment te rijmen is met Bruins toezegging aan de Tweede Kamer om samen met de minister van Onderwijs, Cultuur enWetenschap scenario's te ontwikkelen om de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland te verbeteren: “In welke mate staat het experiment het ontwikkelen van scenario's voor de tandheelkundige zorg in de weg c.q. sluit het potentiële andere oplossingen uit?” De partijen pleiten er bij de minister voor om beide documenten in samenhang te behandelen en samen met het werkveld tot breed gedragen keuzes te komen.

Hoe kwaliteit gegarandeerd? Ten slotte zijn de partijen benieuwd hoe de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft en wat de consequenties van deze taakherschikking zijn voor de opleidingscapaciteit van tandartsen. De Eerste Kamer verwacht uiterlijk 26 oktober een antwoord van de minister.

Boodschap is aangekomen Voor de KNMT bevestigt de kritische inbreng van de Eerste Kamer dat haar boodschap in politiek Den Haag is aangekomen. Die boodschap werd op maandag 17 september door KNMT-voorzitter Wolter Brands nog eens benadrukt in een brief waarin hij de bezwaren tegen taakherschikking nog eens onder de aandacht van de verschillende politieke partijen bracht, met het dringende verzoek de plannen van de minister kritisch te bezien.

Tegen taakherschikking, voor teamwork Tegelijk met de brief ontvingen de partijen het boekje Mondzorg=Teamwork. Dat bevatte onder meer een collage van de vele actiefoto’s waarmee tandartspraktijken lieten weten tegen taakherschikking en vóór teamwork te zijn.

Bron: ANT KNMT NVM-mondhygiënisten Rijksoverheid.nl

< Terug

Meest recente berichten

Extern salderen weer mogelijk na vervallen PAS

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
De Raad van State oordeelde op 29 mei jl. dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt is als instrument om vergunningen te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Als gevolg van die uitspraak ... Lees verder >

Boete vanwege niet voldoen aan mestverwerkingsplicht

Donderdag 13 juni 2019 (Agrarisch)
Bedrijven met een fosfaatoverschot moeten voldoen aan de mestverwerkingsplicht. Hierop gelden een aantal uitzonderingen. Een uitzondering is dat het gehele fosfaatoverschot geheel en rechtstreeks, blijkens e... Lees verder >

Afroming overdracht fosfaatrechten per 13 juni naar 20%

Woensdag 12 juni 2019 (Agrarisch)
Het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten wordt per 13 juni 2019 tijdelijk verhoogd naar 20%. De wetswijziging daartoe is op 12 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Doel van de verhoging i... Lees verder >

Flightdag - Golf Club The Duke

Vrijdag 07 juni 2019 (OOvB Nieuws)

Afgelopen woensdag 5 juni heeft onze flightdag op golf Club The Duke plaatsgevonden. Deze dag organiseerden we samen met IVS installatietechniek. Beiden hebben relaties uitgenodigd en zo kwamen we op een ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief