Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

Donderdag 13 juli 2017

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst). Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt door onder andere te bepalen dat bepaalde natuurbeheertypen van steun worden uitgesloten. Bij deze natuurbeheertypen gaat men er van uit dat de betreffende percelen overwegend voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt en daarom niet subsidiabel zijn.

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag of er terecht geen betalingsrechten waren toegekend aan een landbouwer met betrekking tot twee in Friesland buitendijks gelegen percelen.

Het College oordeelde dat het natuurbeheertype een ongeschikt middel vormt om te bepalen of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt. De natuurbeheertypen zijn met een ander doel vastgesteld door de provincies, terwijl in het kader van de betalingsrechten alleen de staatssecretaris van Economische Zaken bevoegd is te bepalen welke gronden niet subsidiabel zijn. Het was verder ook niet inzichtelijk op basis van welke criteria bepaalde natuurbeheertypen niet subsidiabel waren.


Daarbij komt volgens het College dat het maar de vraag is of natuurbeheer en de daarmee gepaard gaande activiteiten zo duidelijk van landbouwactiviteiten zijn te onderscheiden dat de conclusie te rechtvaardigen is dat die niet-landbouwactiviteiten op het landbouwareaal in overwegende mate plaatsvinden.

Indien de toekenning en/of uitbetaling van betalingsrechten al in rechte vaststaan, biedt deze uitspraak geen soelaas meer. Bij lopende procedures (en toekomstige gevallen) kan men wel gebruik maken van deze uitspraak.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

< Terug

Meest recente berichten

Rechter maakt boete vanwege te hoge vangschade vleeskuikens ongedaan

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Bij het vangen van pluimvee hanteert de NVWA sinds jaren de zogenaamde 2%-norm. Dit betekent dat bij maximaal 2% van de dieren vang- en laadschade mag optreden. Dit percentage is geen wettelijke norm, maar e... Lees verder >

Rijsporen vormen geen niet-subsidiabel onverhard pad

Donderdag 20 juni 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer stelde beroep in tegen de vastgestelde oppervlakte subsidiabele landbouwgrond naar aanleiding van de door hem ingediende Gecombineerde opgave. RVO.nl had onder meer bij een graslandperceel een... Lees verder >

Gunstige regeling scholier mogelijkheid om tijdelijk extra personeel aan te trekken

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en stude... Lees verder >

Door schaarste trekken werkgevers de portemonnee

Dinsdag 18 juni 2019 (Ondernemersnieuws)

Vier op de vijf werkgevers (79%) ondervinden problemen bij het werven van personeel door de krappe arbeidsmarkt. In 2017 had 70% van de werkgevers problemen met het vervullen van vacatures.

Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief