Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

Donderdag 13 juli 2017

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst). Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt door onder andere te bepalen dat bepaalde natuurbeheertypen van steun worden uitgesloten. Bij deze natuurbeheertypen gaat men er van uit dat de betreffende percelen overwegend voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt en daarom niet subsidiabel zijn.

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag of er terecht geen betalingsrechten waren toegekend aan een landbouwer met betrekking tot twee in Friesland buitendijks gelegen percelen.

Het College oordeelde dat het natuurbeheertype een ongeschikt middel vormt om te bepalen of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt. De natuurbeheertypen zijn met een ander doel vastgesteld door de provincies, terwijl in het kader van de betalingsrechten alleen de staatssecretaris van Economische Zaken bevoegd is te bepalen welke gronden niet subsidiabel zijn. Het was verder ook niet inzichtelijk op basis van welke criteria bepaalde natuurbeheertypen niet subsidiabel waren.


Daarbij komt volgens het College dat het maar de vraag is of natuurbeheer en de daarmee gepaard gaande activiteiten zo duidelijk van landbouwactiviteiten zijn te onderscheiden dat de conclusie te rechtvaardigen is dat die niet-landbouwactiviteiten op het landbouwareaal in overwegende mate plaatsvinden.

Indien de toekenning en/of uitbetaling van betalingsrechten al in rechte vaststaan, biedt deze uitspraak geen soelaas meer. Bij lopende procedures (en toekomstige gevallen) kan men wel gebruik maken van deze uitspraak.
 

Bron:AgroPortaal.nu
Permalink: Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief