Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nederlanders meest flexibel in werktijden

Dinsdag 15 januari 2019

De 24 uurs economie lijkt meer en meer voet aan de grond te krijgen. Een gevolg daarvan is dat meer en meer werk uitgevoerd wordt buiten de bekende kantoortijden; tussen 8 uur in de ochtend en 5 uur in de middag. Een onderzoek door een kenniscentrum van de Universiteit Leuven in België leert ons dat Nederlanders in Europa de koppositie aanvoeren als het gaat om werktijden buiten de reguliere arbeidstijd. Nederlanders werken van alle Europeanen het vaakst in de avond en op zondag.

Het onderzoek geeft aan dat ruim 30% van de werkende Nederlanders wel eens werkt in de avonduren. Het gemiddelde in Europa ligt op ruim 13% en is daarmee aanzienlijk lager dan in Nederland. Van de werkende Nederlanders werkt zo’n 20% wel eens op een zondag. Ook daarmee scoren ze een stuk hoger dan het Europees gemiddelde.

Oorzaak van deze ruimere werkinzet dient vooral gezocht te worden in de ruime openingstijden van supermarkten en winkels en de logistieke inzet van mensen om online bestelde pakketten op tijd af te leveren.

De Nederlanders scoren op alle vlakken, zoals avondwerk, nachtwerk, ploegendiensten en weekendwerk twee keer zo hoog als buurland België.

Overigens is het wel opvallend dat wij in totaal aantal uren wel minder werken dan vele andere landen. We werken dus minder en dat doen we op onregelmatiger tijden.

Verder valt nog op dat het aandeel vrouwen dat in het weekend werkt, hoger is dan het aantal mannen. Een verklaring hiervoor is het grote aandeel van vrouwen in de zorgsector, waarin het werk in het weekend gewoon doorgaat.

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief