Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Nederlandse staat loopt 5 miljard mis door BTW fraude

Dinsdag 13 september 2016

De Europese Commissie ziet het als één van haar taken om te kijken of de BTW afdracht in haar lidstaten goed op orde is. Het zogenoemde BTW gat – het verschil tussen daadwerkelijk ontvangen BTW en de verwachte BTW inkomsten op basis van omzetten – bedraagt opgeteld in heel Europa maar liefst 160 miljard euro. In enkele Oostblok landen loopt het gat op tot naar zo’n 35%. Maar ook in Nederland heeft de overheid recht op 48 miljard euro aan BTW, terwijl in de praktijk 43 miljard wordt ontvangen. Een gat van 5 miljard dus. De oorzaak kan vooral gevonden worden in de grensoverschrijdende transacties waar BTW fraude aan de orde van de dag is, aldus eurocommissaris Moscovici. Naar zijn idee zou bij im- en export het land vanwaar de goederen of diensten afkomstig zijn, de BTW heffing moeten innen volgens het tarief van het land waar de goederen en diensten naar toe gaan. Maar of dit voorstel ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden?

< Terug

Meest recente berichten

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen... Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes... Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)
Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka... Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)
Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo... Lees verder >
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief